Kolemaja võib oodata asendustäitmine

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus on teinud ettekirjutuse Komandandi 13 asuva kolemaja omanikele ning nüüd oodatakse kinnistu vastavusse viimist Kuressaare linnas kehtiva heakorraeeskirjaga. 

Kinnistu piirneb hiljuti Kuressaarde parkla rajamiseks sobiva ala konkursi võitnud Komandandi 15 kinnistuga. Samuti hakkab sinna lähedale varsti kerkima Saaremaa gümnaasium. 

Komandandi 13 hoone riivab oma seisukorraga silma juba pikemat aega. 

Vallavalitsuse järelevalve peaspetsialist Martina Kommel ütles, et juhul kui omanik seda ettekirjutust ei täida, siis ettekirjutuse kohaselt "teostab Saaremaa Vallavalitsus antud kinnistul asendustäitmist". 

See tähendab, et  kui kinnistu omanik talle pandud kohustusi ei täida, organiseerib vallavalitsus kinnistu korrastamise ning nõuab selle omanikult kinnistu korrastamise kulud välja.

Tagasi üles