Mängulahing Tumalas toimub eraüritusena eramaal

MARGUS SINIMETS putitas eile parajasti tanki T-34 ja helistas Saarte Hääle juuresolekul Veljo Maripuule üle, kes kinnitas – üritus toimub!

FOTO: Raul Vinni

Saaremaa sõjavara selts peab lahingut Tumala külavanemaga, kes tahab keelata seltsi traditsiooniliseks saanud II maailmasõja lahinguetenduse, mis seekord toimub Tumala pargis.

Eile otsustas Saaremaa vallavalitsus, et laupäevaks kavandatud Tumala taaslavastuslahingule antakse avaliku ürituse luba vaid tingimustel, kui ürituse korraldajad kohaliku kogukonnaga kokkuleppele saavad.

Eelnevalt oli Tumala külavanem ja loomakasvataja Kalle Kuusk pöördunud vandeadvokaat Andres Tamme vahendusel vallavalitsusse tungiva palvega mitte anda korraldajatele avaliku ürituse luba. 

Sama olukord, kui kutsuks sünnipäevaks Taukari siia põllu peale laulma." - VELJO MARIPUU

Tumala külavanema väitel on vahetult nelja majaga piirneval lagendikul lahingu lavastamise vastu nii Tumala kui ka Ariste küla elanikud. Samuti häirib mängulahing, kus kasutatakse paukpadruneid, lisaks elanikele ka loomade rahu. Tumala küla karjamaal on 120 limusiini tõugu veist ja Ariste külas neli hobust. Kuuse sõnul võivad paugutamise tagajärjed tekitada loomapidajale suurt kahju. Hirmunud loomade müümisel langeb looma hind 100 eurot pea kohta, viitab Kuusk, kelle hinnangul on tõenäoline, et loomad ei rahune maha ka sügiseks, mil tulevad veiste kokkuostjad.

Kokkuleppele ei saa

Kalle Kuusk viitab advokaadi koostatud avalduses vallale, et juhul, kui sõjavara selts korraldab ürituse ilma loata, panevad kõik sõjamängust osavõtjad toime avaliku korra raske rikkumise relvaga, mille eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus kuni viis aastat.

Saaremaa sõjavara seltsi eestvedaja, lahingulavastuse korraldaja Margus Sinimets ütles, et mingit kokkulepet pole tal Kalle Kuusega ilmselt võimalik saavutada, ent üritus toimub ka ilma kokkuleppeta. Kuna üritus toimub täielikult eramaal, siis ei saa seda keelata ei külavanem ega vald. 

Veljo Maripuu.

FOTO: Saarte Hääl

Kokkulepe Tumala mõisa omaniku Veljo Maripuuga ürituse eraürituseks vormistamise kohta on olemas. "Ma ei saa ära jätta üritust, mis on rahvusvahelises rekonstruktsioonide kalendris," sõnas Sinimets. 

Kaheksa aastat lahinguid lavastanud sõjandushuviline selgitas, et jätta ära üritus, kuhu oodatakse osavõtjaid kümnest riigist, tähendaks oma reputatsioonile ja usaldusväärsusele kriipsu pealetõmbamist. Korraldaja sõnul ei ole tal enam võimalust ja ressurssi üritust ka mujale kolida.

Väidet, et kariloomad hirmsasti paugutamist pelgavad, ei pea Sinimets tõsiseltvõetavaks. "On fakt ja on arvamus ja antud juhul on arvamus, millega sõidetakse üle avalikust huvist ja faktidest," rääkis sõjavara seltsi juht. "Ma olen kaks lahingut pidanud karjamaade peal, kus on loomad kõrval, ja mitte kummalgi korral pole olnud mitte mingit probleemi," kinnitas ta. 

Ka jahimehed kütivad kariloomade vahelt suurulukeid, ilma et veised paanikas põgeneksid. Siiski väljastas keskkonnaamet sõjamängule kooskõlastuse tingimusel, et pauke tehtaks minimaalselt ja tankiga Tumala pargis sõita ei tohi.

Kui mõnele võib jääda mulje, et lahingu taaslavastus on päeva täitev suurüritus, siis tegelikult nii ei ole. Lavastus koos kogunemise ja laialiminekuga kestab tund aega, reaalne paugutamise aeg on 20–25 minutit, rääkis Sinimets.

Võiks ka äikese keelata

Maaomanik Veljo Maripuu ütles, et eraürituseks eramaal pole valla luba vaja. "Sama olukord, kui kutsuks sünnipäevaks Taukari siia põllu peale laulma," selgitas Maripuu. Antud juhul nõutavad load keskkonnaametilt ning politsei- ja piirivalveametilt on korraldajal olemas. Talunik Kalle Kuuse mure loomade hirmutamise pärast Maripuud ei veena. "Mul endal on ka lambad siin õues ja ei ole mingit probleemi. On siin igasugu pauku ja mürtsu tehtud ennegi. Kui on hirm, siis võiks ju äikese ka ära keelata."

Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep ütles, et kuigi vallavanem on ise üritanud osapooli üksteisemõistmisele kutsuda, pole see kahjuks tulemust andnud. Ka on vallavalitsus olukorda politseiga arutanud. Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et politsei reguleerib vaid üritusel kasutatavate relvadega seonduvat. "Oleme andnud ühekordse loa sellel üritusel Saaremaa sõjavaramuuseumi valduses olevaid relvi kasutada näidislahingu pidamiseks, kus kasutatakse paukpadruneid," lausus ta.

10. augustil kell 17–18 taaslavastatakse Tumala mõisa pargis 1944. aasta 5. oktoobri sündmused, kus punaarmee 921. ja 917. laskurpolk koos rasketehnikaga sundisid Saksa 67. jalaväepataljoni üksused taganema. Lavastuses osalevad 130 rekonstruktorit kümnest riigist. Peale käsirelvade kasutatakse ka raskerelvastust ja välistatud ei ole tanki T-34 osalemine.

Tagasi üles
Back