Aarne Mägi: peame suutma publikule silma vaadata

EI TOHI MUUTUDA LOIUKS: Kui rahvas ka edaspidi teatris käib ja lavastusi vaatab, on Aarne Mägi hinnangul kõik korras.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kuressaare Teatri loomingulise juhina jätkava Aarne Mägi sõnul tuleb Saaremaal teha teatrit, kuhu vaatajad ka mujalt Eestist aastaajast sõltumata tulla tahavad.

"Tahame olla saaremaine teater, kus publiku huvi on garanteeritud ka väljaspool Saaremaad," kinnitas Aarne Mägi Saarte Häälele, kui oli selgunud, et just tema jätkab teatri loomingulise juhina.

Kuressaare Teatri loomingulise juhi valimiseks moodustatud konkursikomisjon koosseisus Jaak Prints, Tiina Rebane ja Katre Väli toetas Aarne Mägi kandidatuuri Kuressaare Teatri loomingulise juhi ametikohale ühehäälselt. Teatri sihtasutuse juhatuse liikme Piret Rauga teatel tegigi komisjon seejärel ettepaneku sõlmida Aarne Mägiga tööleping.

Aarne Mägi sõnul on Kuressaare Teater viimase paarikümne aasta jooksul läbi teinud erinevaid arenguid. "Oluline on, et läbi aastate saab rääkida pidevast publikuhuvi kasvust nii kohalikus kogukonnas kui ka mujal Eestis," kõneles teatri senine ja ka edaspidine loominguline juht. Mägi hinnangul on praeguseks saabunud teatud stabiilsuse periood, kus valikute tegemine on ülimalt oluline, hoidmaks ära nii teatrisisestest kui ka välismõjudest tingitud paigalseisu.

Teater harjub tema sõnul koos publikuga. "Kui rahvas käib ja vaatab, on kõik korras," nentis ta. "Rahulolu muudab aga loiuks nii vaataja kui ka tegija, seda muidugi absoluutselt igas valdkonnas," leiab Mägi.

Kuressaare Teater ei saa tema sõnutsi olla laboratooriumitaoline projekt, kus pidevalt tehakse katseid uudsete teatrivormide juurutamiseks. "On aga kindlad teemad, mida teater peegeldama peab ka viie või kümne aasta pärast," kinnitas ta. "Need on Saaremaaga, merega, laiemalt saarlusega seotud teemade käsitlused teatrilaval."

Sellega on teater Mägi sõnul läbivalt ka tegelenud, tuues hooaja jooksul välja vähemalt ühe eelpool mainitud teemakäsitlusega lavastuse.

Lühidalt eesmärkidest kõneldes tõi ta välja ühisprojektid teiste teatritega. Seejuures on jutt eeskätt suurematest projektidest, mis vajavad kaasfinantseerimist ja täiendava loomingulise personali kaasamist. Eesmärgiks on Mägi seadnud ka jätkuva kohatemaatika kajastuse laval – nii uute näidendite loomine kui ka olemasoleva kirjanduse dramatiseerimine – koostöös EMTA lavakunstikooliga ehk juba regulaarseks muutunud projektipõhise diplomilavastuste väljatoomise Kuressaare Teatris. Samuti koostöö Kuressaare linna ja Saaremaa haridusasutustega ehk jätkuda võiks ka noorte kaasamine lavastusprotsessidesse.

Tagasi üles