Valjala ja Tornimäe kool võivad üle minna maaküttele

Valjala põhikool

FOTO: Ave Maria Mõistlik/Wikipedia

Saaremaa vald kavatseb KIK-i toetuse abil viia Valjala ja Tornimäe koolimaja ning lasteaia õliküttelt üle maaküttele.

AS-i Kuressaare Soojus juhatuse liige Jaan Mehik ütles, et ei Valjalas ega Tornimäel pole olukord praegu kiita, haridushoonete kütteseadmed on vanad ja küttekulud üsna kõrged. Maaküttega väheneb keskkonnareostus ja langevad nii soojusenergia müügihind kui ka tootmise püsikulud. 

Investeering mõlema objekti puhul on Mehiku sõnul paarsada tuhat eurot, millest toetus peaks moodustama kokku umbes 200 000 eurot. Kui KIK toetuse andmise heaks kiidab, saab soojuspumbad tööle järgmise aasta kütteperioodiks.

Juba aastaid kasutavad maasoojuspumpa hoonete kütmisel Kallemäe kool ja Aste lasteaed.

Jaan Mehiku sõnul leidub vallal veel teisigi hooneid, kus oleks mõistlik minna üle hakkpuidule või maaküttele, kuid paraku ei ole ülejäänud objektid selle KIK-i meetme osas abikõlbulikud. 

Näiteks oleks vaja rekonstrueerida Kihelkonna kooli katlamaja, kus olukord on veelgi kehvem kui Valjalas ja Tornimäel. Kihelkonnal kasutatakse kütmiseks nimelt ikka veel kivisütt, mis on tänapäeval väga ajast ja arust.

Mehik ütles, et nii Valjalas, Tornimäel kui ka mõnes teises asulas saaks tulevikus laiendada kaugkütet ka eramajadesse. 

Tagasi üles