Komisjon asub revideerima noortekeskust ja spordikooli

Komisjoni esimees Boris Lehtjärv ütles, et läinud aastal on noortekeskus kulutanud raha rohkem, kui neil eelarves raha oli ning spordikooli puhul on küsimus lepingutes ja ka eelarve täitmises.

FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääle arhiiv

Saaremaa vallavolikogu revisjonikomisjoni teise poolaasta tööplaan näeb muu hulgas ette Kuressaare avatud noortekeskuse ja Saaremaa spordikooli revideerimist.

Komisjoni esimees Boris Lehtjärv ütles Saarte Häälele, et nimetatud asutusi asutakse revideerima, kuna nende osas on komisjoni liikmetel kerkinud küsimusi. Milliseks revisjonide fookus täpsemalt kujuneb, otsustatakse tema sõnul komisjoni septembrikuu koosolekul.

Mõlemas asutuses on kavas vaadelda majandusküsimusi. "Jäi silma, et läinud aastal on noortekeskus kulutanud raha rohkem, kui neil eelarves raha oli, spordikooli puhul on küsimus lepingutes ja ka eelarve täitmises," lausus Lehtjärv.

Augustis kinnitas komisjon tööplaani, kuhu lisaks eelnimetatud revisjonidele kuuluvad ka volikogu poolt vallavalitsusele antud ülesannete täitmise kontroll, ülevaade valla tänavuse eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest ning informatsioon Saaremaa valla omandis oleva vara kohta.

Tagasi üles
Back