MUHU UUDISSED: Apurokk

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Muhulane tiab, et apurokk oo üks tõhus kõhutäis. Ennevanasti võeti apurokka ikka eenamoale seltsi. Niidad oma ringi ää ja mekutad korda kaks-kolm kausi earest. Ja võtad teese ringi ette ja jälle ja sedaviisi õhtani välja. Nüidsel aal änam mudud vikatiga keegid eina ep tie, aga apurokka kut ühte veart toedust indab muhulane siiamoani. Küllab oo viel neidkid, kis nüid kua tuhlivõtu lõpetuseks rokaõhtaid pidavad. 

Aga üks kange roka päe oo küll jälle Hellamoal tulemas. Nüid just kohe, tuleva laupa, neljateistmendama mihklikuu pääva. Neh, puru paras aeg, sest nüid oo ometiks tuhlivõtt teises puoles ikka kõigil, kis viel ää lõpetan põle. Külakeskuses mudud kiedetse seda rokka jälle. Pihta akatse kellu kahestteistmest. Iseenesest ühte õiged tuhliapurokka ju paljast ühe päävaga valmis ep teigid. Aga juu ielmise õhta tüöd oo enne mudud ette tehtud juba.

Roka kietmine põle miskitsugune ülejala tüö mitte. Aega oo taris iganest varuda. Pitka mielt ja kannatust. Ikka korralik ja tõsine keedus. Aga nõuke aeg lähäb puhas tääve ette. Mudud suab pärast nelja kange rokameistri apurokkade vahel valida kua, et mõuke sie kõege param oo. Igalühel oo ju ikka oma kunts. Ja neh, sial apurokakiedu katla juures suab kõik muailma asjad kua korda panna. Sial suaks päris valimislatvormigid kokku panna. Kui mõni erakond viisiks niipalju vaeva nähe, et apuroka valmis kiedaks, siis äkist suaks selle ilmaelu ühekorra okurooti jälle.

Ja selle pääva oo viel Hellamoal põllede väljanäitus koa. Et mõuksed kokapõlled oo Muhus oln, kas kodu küökis või siis pulmas. Ja Hellamoa roamatukogus oo nähe rahvustoitude alane kirjandus ja muhukielsed toitude nimekirja pannasse kua kokku. Ja mudud kohvik oo kua.

Kohe kindlast oo apurokal üks veart omadus – taa ergutab easte mälu. 

Sellepärast muhulased oogid nii targad ja mäletavad isegis saa vuasta taguseid asju nii easte, kut oleks pialt näin. Ja millal oo siis viel param aeg pihta akata Koosta mälumängiõhtate uie ooaaga kut just laupa, pärast suuremad apuroka süömist.

Ikka neh, Jaan Allik oo omade isekeeru küsimustega jälle latsis. Ja võistkondas piaks olema kuni kuus inimest ja igaühe kääst küsitse kaks eurut raha kua. Ja alguse aaks oo ikka seitse. Kirja suab ennassid anda jälle ikka palgeroamatus Koosta lehe kaudu või siis Liinule võib elista kua 56 939 589.

Olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles