Saaremaa hädaolukorra plaani keskmes on vesi ja elekter

Elektrikatkestus Kuressaares

FOTO: Siim Metsmaa / Saarte Hääl

Saaremaa hädaolukorra lahendamise plaan hoolitseb piirkonna toimetuleku ja inimeste turvalisuse eest nii elektrikatkestustest tekkinud probleemide, üleujutuse kui ka mereõnnetuste korral.

Eilsel Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil tutvustati Paide ja Pärnu linna ning Saaremaa valla hädaolukorra lahendamise plaane (HOLP). Tegu on esimeste  2017. aastal vastuvõetud hädaolukorra seaduse alusel koostatud dokumentidega, mis pidid olema valmis selle aasta 1. juuliks.

Saaremaa kriisikomisjoni esimees, vallavanem Madis Kallas märkis, et Saaremaa vald on alati lähtunud põhimõttest, et võimalike kriiside lahendamise plaanid peavad olema kõigile osapooltele eelnevalt üheselt teada ja selged. HOLP on tema sõnul ennekõike põhjalik juhenddokument ja kindlasti peavad seda toetama ka jätkutegevused, nagu osalemine erinevate tasandite kriisikomisjonide töös ja kriisiõppuste korraldamised.

"Kõige sellega on Saaremaa vald ka väga aktiivselt tegelenud, lähtudes seejuures peamiselt just erinevate ohtude esinemise sagedusest. Hetkel on enim tähelepanu saanud elektrikatkestustest tekkinud probleemid, üleujutusoht ning merepääste," lausus Kallas. 

Ta lisas, et valla koostöö erinevate osapooltega on väga hea ja kõik saavad aru, et võimalikesse kriisidesse peab suhtuma maksimaalse tõsidusega.

Plaani detailsemat sisu vallavalitsus avalikkusega ei jaga, kuna tegu on üksnes asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendiga.

Tagasi üles