Logopeedide asemel 14 000 euro eest nõustamist

KUIDAS NII? Saaremaa vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehele Andres Hansole oli lepingu ligi 14 000-eurone maksumus üllatuseks.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vald on laste ja perede tugikeskuse loomiseks ostnud 13 835 euro eest nõustamisteenust. Olukorras, kus koolides ja lasteaedades pole endiselt logopeede ja eripedagooge, leiab vallavolikogu hariduskomisjoni juht, et seda raha pole kasutatud otstarbekalt.

Märtsi lõpus sõlmitud lepingu järgi pidi MTÜ Tulevikuharidusekeskus PIRN valda tugikeskuse loomisel nõustama. Leping sisaldas koolitusi, ümarlaudu ja auditeid, aga ka keskuse mudeli loomist ja nõustamist keskuse juhi valimisel.

Esmalt korraldas PIRN haridusjuhtide info- ja arengupäevad, mis maksid kokku ligi 4000 eurot. Saarte Häälele rääkis üks osaleja, et kesisevõitu osavõtuga ürituselt ta mingit uut infot ei saanud. Mustjala kooli juht Malve Kolli tõdes, et on ennast erivajadustega laste teemal ise koolitanud ning oli seetõttu teemaga juba eelnevalt kursis, mistõttu temalegi jäi koolitus liiga üldiseks. "Nemad tahtsid pigem nagu meie käest infot saada," ütles Kolli.

Saaremaa vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehele Andres Hansole oli lepingu ligi 14 000-eurone maksumus üllatuseks, nagu ta möödunud nädalal ajakirjanikule tunnistas.

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm ütles, et PIRN-iga sõlmitud leping hanget ei vajanud ja kuna Lääne-Saares oli töö juba ära tehtud, otsustas vald edasise koostöö kasuks MTÜ-ga PIRN.

Kahmi sõnul on PIRN-is tegutsevad Tiia Listra ja Margus Saks olnud tugisüsteemide muudatuste juures mitmes Eesti paigas ning mõistavad teemat. Keskuse loomisel on olnud mitu partnerit ning PIRN on vaid üks neist, lisas abivallavanem, kelle kinnitusel on lepingut seni korrektselt täidetud. Mitme tegevuse kohta seisab lepingus, et need viiakse ellu siis, kui vald leiab lisaraha. Abivallavanema sõnul otsustab vald edasised tegevused ja nende eest maksmise jooksvalt.

PIRN-i esindaja Margus Saks ütles, et nende roll on olla sõltumatu väline ekspert tugikeskuse juhi valimisel ning hiljem tema partner ja juhendaja.

Andres Hanso sõnul MTÜ kaasamisest komisjonis kevadel ei räägitud. "Igatahes mina leian, et seda raha ei ole kasutatud otstarbekalt," ütles ta, lisades, et ka mitmed hariduskomisjoni liikmed ei ole rahul, et keskus pole siiani tööle hakanud.

Keskuse juht Aaro Nursi käis komisjoni viimasel istungil selgitusi andmas ning palus Hanso sõnul jälle ajapikendust. Komisjon on esimehe sõnul äraootaval seisukohal, kuid praegu pole olukorraga rahul ei koolid ega lapsevanemad.

Hariduskomisjoni viimasel istungil kinnitas Aaro Nursi, et 1. oktoobrist hakatakse lapsi hindama, et saaks teha "süstemaatilist tööd kvaliteetse tulemuse nimel". Siiani on spetsialistide puuduses vaevleva keskuse töö olnud "ettevalmistavad analüüsid enne sisulise tööga alustamist", nagu ütles Nursi.

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse asutas kevadel Saaremaa vald, et pakkuda paremat tugiteenust. Väikestes haridusasutustes oli võimalus kasutada tugispetsialiste (logopeed, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) väga kesine ning spetsialistide koondamine ühte asutusse pidanuks valla arvates olukorda parandama.

Tagasi üles