Liikluskomisjon ei kiirusta piire seadma

Jälgige kiirust reguleerivaid liiklusmärke ja valige ohutu sõidukiirus.

FOTO: Arvo Meeks

Saaremaa vallavalitsuse liikluskomisjon jättis läinud nädalal rahuldamata pooled arutusel olnud ettepanekutest.

Vanemad, kelle laste koolitee Kuressaare gümnaasiumisse ja tagasi läbib Kungla-Talve ristmikku, soovisid sinna ülekäigurada. Lisaks toodi välja pidev kihutamine Talve tänaval. Komisjon ülekäigurada ei toetanud, leides, et see tekitab vastupidise efekti. Väikestel jalakäijatel kaob ära ohutunnetus ja astutakse süüdimatult ülekäigurajale. 

Mis kihutamist puudutab, siis politsei mõõtmine näitas, et lubatud sõidukiirust 50 km/h ületas vaid 8% sõidukitest.

Ristiku lasteaia juhtkond ja lapsevanemad palusid Smuuli tänavale kahte künnist. Komisjon seda ei toetanud, viidates tekkivatele probleemidele sademevete äravoolu ja müraga. Komisjon näeb aga ette markeerida kevadel ülekäiguradade vahele ohutussaared ja panna vajalikud märgid. 

Raudtee tänava elanikud kurdavad liiga suurte kiiruste pärast ja soovivad kogu Raudtee tänavale 30 km/h piirkiirust või liikluskünniseid. Komisjon selleks vajadust ei näe. Politsei on teinud korduvalt kiirusemõõtmisi Raudtee tänaval ja tulemused on vastupidised. Teekattel on piisavalt palju ebatasasusi, mis takistavad suurel kiirusel sõitmist..

Orissaare gümnaasiumi hoolekogu märkis, et aleviku keskel Väikese lillepoe ja bussijaama ees oleva parkla tõttu on ülekäiguraja ületamisel nähtavus ebapiisav. Komisjoni arvates on ülekäigurada piisavalt hästi tähistatud. 

Komisjon ei toetanud ka Pihtla Mõisateele 30 km/h kiiruspiirangu kehtestamist.

Kuressaare kesklinna kiiruspiirangust kinnipidamise parandamiseks on vald tellinud praegustest suuremad liiklusmärgid.

Piiri ja Tallinna tänava ristmiku läheduses sõidukite mõlemal pool teed parkimise takistamiseks otsustas komisjon lasta paigaldada peatumise keelumärgi.

50 km/h kiirusepiirang kehtestatakse Koigi rabasse viivale teele ja seoses Kuressaare gümnaasiumi juurde ehitatud staadioni parkla kasutussevõtuga täiendatakse märgistust Nooruse tänava alguses.

Tagasi üles