Vallavalitsus avaldas veeuputuste ekspertiisi
Loe täismahus!

Liivakotid Vaekoja ümber.

FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

Eile avalikuks tehtud Kuressaare kesklinna sademevete projekti ekspertiisist nähtub, et lisaks juba varem Saarte Hääles kirjeldatud projekteerimisalastele ebakõladele ei olnud projekti vastutaval spetsialistil vajalikku kutsealast pädevust.

Firma K-Projekt koostatud ekspertiis toob märkuste seas välja, et O3 Inseneribüroo OÜ koostatud Kuressaare kesklinna avaliku ruumi veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamisel ei olnud projekti vastutaval spetsialistil välisveevarustuse ja kanalisatsiooni allerialal kehtivat kutsetunnistust pädevuse tõestamiseks ehitusseadustiku järgi. Projekteerija omas küll kutset hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni allerialal, mis ei anna aga õigust tegutseda vastutava spetsialistina välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni allerialal.

Ekspertiis toob välja, et sademevete äravoolukoguste arvutusel ei ole arvestatud kõikidelt keskväljaku piirkonna katustelt tulevat sademevett ja arvutusse ei ole kaasatud ka mitut standardite järgi nõutavat tegurit. Tulemuseks on tegelikkusest mitu korda väiksemad äravoolukogused.

Muude puuduste seas viidatakse asjaolule, et projekteerija pole lahenduse koostamisel piisavalt arvesse võtnud tegelikku olukorda ja eelvoolusüsteemi kitsaskohti. Samuti ei ole ta kaalunud alternatiivlahendusi süsteemi paremaks toimimiseks. Näiteks pole arvestatud lähtetingimustes toodud ettepanekut kaaluda sademevee osalist immutust. Vajalikuks pole peetud ka sademevee vooluhulkade keskendamist ja viibeaja pikendamist enne eelvoolu suunamist.

Loe täismahus ekspertiisi SIIT.

Tagasi üles