Jurist Jüri Reede: Tahtsime parimat, välja tuli nagu tavaliselt
Inimpsüühikale on omane, et iga keeld tekitab trotsi

FOTO: Illustratsioon: Andrus Peegel

Nelja Kuressaare kesklinnas tegutsevat ettevõtet esindav jurist Jüri Reede teatas vallavõimudele, et volikogu alkoholimüügi piirangu eelnõu ei vasta nõuetele ning rikub inimeste ja ettevõtete põhiõigusi.

Jüri Reede.

FOTO: Erakogu

Otsus oleks vastuvõtmisel õigusvastane ainuüksi seetõttu, et põhiseadus ei luba vallavolikogul haldusaktiga piirata piiritlemata isikute põhiõigusi piiritlemata juhtudel.

Otsuse eelnõu punkt 2 kõlab sõna-sõnalt korraldusena lõpetada alkohoolse joogi jaemüük kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil kella 03.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevadele eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00-ni.

Grammatiliselt võib seda tõlgendada kui korraldust lõpetada alkoholi jaemüük hiljemalt kell 06.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 07.00 vabalt valitud ajahetkel alates kella 03.00-st.

Eelnõu seletuskirjas on akti ettevalmistaja esitanud statistilised andmed kindla ajavahemiku kohta vaid väheste sündmuste osas, mis on toimunud Kuressaare kesklinnas ning seotud politsei ja kiirabi väljakutsetega sinna. Kuid probleemi olemasolu pole võimalik tuvastada ja analüüsi teostada võrrelduna andmetega teiste Kuressaare linna ja kogu Saaremaa valla piirkondade kohta.

Täielike andmete põhjal võib ilmneda, et Kuressaares ja mujal Saaremaa vallas on palju probleemsemaid piirkondi, mis ei saa sellisel juhul kuidagi olla seotud kesklinnas tegutsevate ettevõtjate tegevusega alkoholi jaemüügil kohapealseks tarbimiseks piiratud ruumides. Lisaks on spekulatiivne seostada tänavatel aset leidnud sündmusi konkreetsete ettevõtetega.

Keskväljaku “jagatud ruum”

Vallavalitsus on küsinud otsuse eelnõu kohta vaid Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) seisukohta, kuid see ei ole huvigruppide ärakuulamine. SEL on mittetulundusühing, mille liikmete hulka kuulub vaid viis turismi- ja toitlustusasutust. Mitte ükski neist ei tegutse Kuressaare keskväljaku ääres ja läheduses.

Kuid eelnõu on koostatud just eesmärgiga mõjutada Kuressaare keskväljakul toimuvat ja seletuskirjas on ära nimetatud Kodulinna lokaal, Vaekoda, Uim, Pritsumaja, Privileeg, Diva ja Club Royal. Seega oleks kohane eelkõige nende seisukohtade ärakuulamine. Praegusel juhul seda tehtud ei ole.

Ilmselgelt on ebaproportsionaalne meede alkoholi jaemüügi keelamine kohapealseks tarbimiseks alates kella 03.00-st, kuna see ei saa soodustada inimeste eemaldumist Kuressaare tänavatelt. Küsitav on üldse soov eemaldada inimesi värskelt renoveeritud linna keskväljakult, mis peaks olema "jagatud ruum".

Meelevaldne on järeldada, et kui alkoholi jaemüük keelata kohapealseks tarbimiseks alates 03.00-st, siis see sunnib inimesi kuhugi mujale suunduma.

Enne haldusreformi kehtisid Kuressaare linnas mõnda aega alkoholi jaemüügi kohapealse tarbimise kellaajalised piirangud, kuid see tõi kaasa vastupidise mõju – kliendid ostsid enne keeluaja saabumist suurtes kogustes alkohoolseid jooke n-ö ette. Kui suur kogus alkoholi oli laudadele ostetud, pidi selle ka ära jooma ning seda piiramata aja jooksul pärast müüki keelava kellaaja saabumist.

Võrreldav Läti viinaralliga

Probleem on võrreldav nn Läti viinaralliga, kus inimesed ostsid Lätist juba sinna sõitmise tõttu suurtes kogustes alkohoolseid jooke. Kui suur kogus oli juba kodus käeulatuses, siis oli kergem ahvatlus seda ka juua.

Inimpsüühikale on omane, et iga keeld tekitab trotsi ning suure tõenäosusega võib tagajärjeks olla kuritegude oluline tõus mujal Saaremaa valla piirkondades, millele politsei kohane reageerimine on oluliselt raskem kui korra tagamine kesklinnas piiratud territooriumil.

Põhiõiguste ebaproportsionaalsete piirangutega kaasneksid Saaremaa valla ettevõtjatele ettenägematud ja võimalik, et väga suured varalised kulud.

Nii peaksid kõik majutusettevõtted suutma absoluutselt kõigis numbritubades lukustada nn minibaarid öösel kell 03.00 ja avama need jälle kas 06.00 või 07.00 sõltuvalt nädalapäevast.

Nimelt sõlmivad kliendid hotelli või muusse majutusasutusse saabudes edasilükkava tingimusega minibaarist jookide ostmise müügilepingu. Müügilepingust tulenevad õigused ja kohustused tekivad hetkest, kui klient minibaarist joogi võtab. See võib toimuda ka öösel kell 04.00 või 05.00.

Vastupidise tõlgenduse korral võiksid ka kõik baarid eelnõu mõju vältimiseks jagada jooke kohapealseks tarbimiseks edasilükkava tingimusega baari sisenemisel sõlmitud tehingu alusel sõltumata kellaajast ja nädalapäevast.

Siinkohal väärib tsiteerimist Venemaa peaminister Viktor Tšernomõrdin (1993): "Tahtsime parimat, välja tuli nagu tavaliselt."

Praegusel juhul on Saaremaa vallavolikogul võimalik vältida "tavalise väljatulemist" igast otsast logiseva ja äratuntavalt põhiseadusega vastuolus oleva eelnõu menetlemise lõpetamise ja selle mittevastuvõtmise näol.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles