Täna on Saaremaale kokku sõitnud Eesti jahinaised, et pidada maha juba traditsiooniline ühisjaht "Jahis ainult naised". Jahti peetakse Laugi, Kuressaare ja Salme jahipiirkondades. Kui ajajatena saavad kaasa lüüa ka mehed, siis küttideks tohivad olla vaid naisterahvad.