T, 3.10.2023

LUGEJA KÜSIB: Kes vastutab välismaalt tulnud töötaja ohutuse eest

Saarte Hääl
Facebook
Comments
Ehitustööline. Foto on illustratiivne.
Ehitustööline. Foto on illustratiivne. Foto: freepik.com

Võtsime renditöötajatena tööle välismaalt tulnud töötajad, kes vastutab nende ohutuse eest? Kas nende tööandja, st rendiettevõte?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: "Renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise korraldab kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kus renditöötajad reaalselt tööle asuvad. Sisuliselt on kasutajaettevõte töökeskkonna osas tööandja rollis.

Tavaliste ehk mitte-renditöösuhete korral peab tööandja tagama ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna ning valima töö tegemiseks ohutud ja nõuetele vastavad töövahendid. Samuti peab tööandja viima läbi riskianalüüsi. Renditöötajate kasutamise korral teeb seda kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kelle juures töötaja tegelikult tööd teeb.

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata renditöötajate juhendamisele, eriti sellele, et võõrkeelsed töötajad juhenditest ja tööjuhistest ka päriselt aru saaksid. Otsest kohustust juhendite tõlkimiseks seadusest ei tulene, kuid arvestada tuleks juhendamise eesmärgiga. Juhendamise eesmärk on anda töötajale infot selle kohta, kuidas ohutult töötada.

Ammugi ei saa rendiettevõte viia läbi väljaõpet, seda peab korraldama kasutajaettevõte, kes määrab uuele renditöötajale väljaõpetajaks kogenud töötaja.

Kui renditöötajaga juhtub tööõnnetus, on selle uurimine kasutajaettevõtte ülesanne.

Rendiettevõte ja kasutajaettevõte saavad eelnevalt kokku leppida, kes korraldab tervisekontrolli. Ehk siin peavad ettevõtted omavahel juba eelnevalt läbi rääkima, kelle kulul ja korraldusel renditöötajad töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli saadetakse. 

Kui otsustatakse, et seda teeb tegelik tööandja ehk rendiettevõte, siis peab kasutajaettevõte edastama rendiettevõttele töökeskkonna riskianalüüsi, kus  on kirjas töökeskkonna ohutegurid või töö laad, mis võivad töötaja tervist mõjutada.

Juhul kui Eestis tööle asuvate renditöötajate tööandja on Euroopa Liidu mõne teise liikmesriigi ettevõte, tuleb arvestada Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse erisustega. 

Selle seaduse järgi on antud võimalus, et välismaine rendiettevõte ja Eesti kasutajaettevõte lepivad omavahel kokku, kes neist vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab.”

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles