Skeitpark tõi ametnikele distsiplinaarmenetluse

Skeitpark Kuressaares

FOTO: Erakogu

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tunnistas, et skeitpargi rajamisel Kuressaare puhkealale on tehtud vigu.

Eile vallavolinik Andres Tinno arupärimisele vastates kinnitas Kallas, et Tori tn 4 kavandatava Kuressaare merepääste hoone ehituse ettevalmistustööd on olnud kooskõlas kehtiva seadusandlusega, kuid tunnistas probleeme Kalda puiestee 1 rajatud betoonist rulapargiga.

Madis Kallas ütles, et täpsete asjaolude väljaselgitamiseks algatab vallavalitsus distsiplinaarmenetluse.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht tunnistas juba Saarte Hääles 22. oktoobril ilmunud arvamusloos, et rulapargi ehitusloa menetluses on tehtud viga ja muinsuskaitseamet oleks pidanud olema märksa varem kaasatud.

"Oleme antud asjas jätnud tähelepanuta olulised ehitustingimused. Me siiralt palume vabandust selle eest." märkis ta. 

Madis Kallas selgitas eile, et rulapargi rajamiseks pole vaja detailplaneeringut, mistõttu lähtuti puhkeala kehtivast planeeringust. Kahetsusväärselt jäeti aga arvesse võtmata asjaolu, et rulapark asub puhkeotstarbelisel alal, mis on aktiivse kasutusega rekreatsioonialade nimistus. 

Rajatiste püstitamine sinna nõuab aga detailplaneeringu koostamist. Samuti pole pargi rajamiseks väljastatud muinsuskaitse eritingimusi ja ehitus on muinsuskaitseametiga kooskõlastamata. Vallavanem ütles, et asja lahendamiseks algatab vallavalitsus detailplaneeringu puhkeala üldise arengu kavandamiseks ja ehitustingimuste määramiseks. 

"Selle käigus peaks saama lahenduse nii rulapargi, Albert Uustulndi monumendi, Bellingshauseni mälestusmärgi kui ka lossivallile püstitatud ajutise ehitise – pukktuulikuga – seotud küsimused. Ühelegi neist pole koostatud detailplaneeringut," möönis ta.

"Selle käigus vaatame kogu ehitus- ja planeerimisosakonna tööd laiemalt," lausus ta ja märkis, et vald teeb aastas üle tuhande ehitus- ja planeerimisalase toimingu. Mõningatel juhtudel on nii töötajate, ametnike kui ka vallavalitsuse süül tehtud vigu. 

"Me soovime need parandada," kinnitas Kallas. 

Tagasi üles