Vald nõuab Komandandi tänava kolemaja korrastamise kulud omanikult sisse

VÄHEM KOLE? Elamu tänavapoolsed aknad naelutatakse kinni, lippaed lammutatakse ning kiviaed taastatakse.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus võttis reservfondist 4158 eurot, et parandada Kuressaares Komandandi 13 asuva kolemaja olukorda. Raha nõutakse sisse kinnistu omanikult. Juhul kui ta seda vabatahtlikult ei tee, antakse nõue kohtutäiturile.

Vald on varem teinud kinnistu omanikule, Kuressaares elavale eakale naisterahvale poolteise aasta jooksul kaks ettekirjutust olukorra parandamiseks. Kinnistu omanik neid täitnud ei ole ega ole ka ettekirjutustele vastanud.

Kolemaja juures on plaanis järgmised tööd: elamu esimese korruse tänavapoolsete akende sulgemine, kiviaia taastamine olemasolevate kividega, lippaia lammutus, aia taastamine plankaiana ja väravate taastamine ning krundil oleva lauasodi äravedu ja utiliseerimine.

Korrastustöid teeb MRTT Grupp OÜ, kelle pakkumus oli odavaim.

Tagasi üles