SCC projekt teeb teadusse ja koolitusse miljonilise rahasüsti

FOTO: TalTech

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekt panustab teadusse ja koolitusse üle miljoni euro.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) taotles veesõidukite meresõiduomaduste uurimiseks ja oskusteabe ettevõtetesse siirdamiseks edukalt Euroopa regionaalarengu fondist 860 000 eurot toetust. Uue projekti rahaline maht on kokku 1 075 000 eurot ja selle raames jätkatakse aastail 2016-2019 käivitatud uuringuid ja teabetööd.

Projekti teadusarenduse osas uuritakse väliseid konstruktsioonielemente, pritsmeliiste, mis veesõiduki põhja all takistust vähendavad ja veesõidukid säästlikumaks muudavad. Leiud tõendatakse nii eksperimentaalsete basseini- ja avaveekatsete kui ka arvutuslike simulatsioonidega. Senised teadmised SCC-s uuritavate konstruktsioonielementide mõjust on maailmas napid.

Projekti teadmus- ja teabesiirde tegevuste eesmärk on kompetentsikeskusse koondunud teadmuse kandmine ettevõtetesse. Tegevuste raames luuakse mehitamata veesõidukite, projekteerimise ja tugevusarvutuste teemaliste koolituste läbiviimiseks materjalid, koostatakse uudiskirja ning osaletakse rahvusvaheliste erialavõrgustike töös.

Projekt vältab 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2023. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse partner projektis on Eesti Meretööstuse Liit, mis panustab teabe vahendamisse meretööstuse ettevõtetele ja rahvusvahelistele erialaorganisatsioonidele.

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia laevaehituse professor ja meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühma juht Mihkel Kõrgesaar ütles, et projekti edu kinnitab veelkord, et Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses alanud uuringud jätkuvad. "Meie asjatundlikkus hüdrodünaamikas ja meretehnoloogias areneb pidevalt ning SCC küpseb rahvusvaheliselt tuntud teadusarenduskeskuseks. Saaremaal jätkub täiesti uue erialase teadmuse loomine.“

„Uurime katseliselt ja arvutuslikult pritsmeliiste, mis on veesõidukite välised konstruktsioonielemendid. Nende kasutamine on väikelaevaehituses levinud, ent põhineb paljuski oletustel ja praktilisel kogemusel. Meie töö pakub teaduspõhise vastuse, kas ja millistest pritsmeliistudest tegelikult kasu on, “ rääkis Mikloš Lakatoš, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant.

Roomet Leiger, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor sõnasm et tegemist on kahtlemata väga olulise panusega Eesti laevaehitussektori arendamisse: "Mul on siiralt hea meel, et saame nii TalTechi kui Eesti Mereakadeemia poolt selles ettevõtmises eestvedajad olla.“

Anni Hartikainen, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja: „Kompetentsikeskuse idee käivitamisest möödunud 10 aastat on olnud pöörase arengu aeg. Kõik algsed partnerid on endiselt meiega. Olen tehtu üle tõesti siiralt uhke, usun, et ka partnerid. Lähiaastate peamisi märksõnu on rahvusvahelistumine, nii teaduses, ettevõtetele teenuste pakkumisel kui ka laevaehituse õppes.“

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus on Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia teadus- ja arendusüksus Kuressaares. SCC meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu on Eesti teadustaristu teekaardi objekt ehk riiklikult oluline teaduse infrastruktuuriüksus. SCC tuum on 60-meetrine väikelaevade mudelkatsebassein.

Tagasi üles