TÖÖ: Audla farmis saab tööd loomakasvatusjuht

TERVISEKONTROLL: Veterinaar Kerti Ruttu tõdeb Ollemäe farmis, et selle vissi tervis on korras. Lihaveiste eest hoolt kandma oodatakse veel loomakasvatusjuhti ja traktoristi.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tuule Gruppi kuuluv loomakasvatusettevõte Audla OÜ, mille põhitegevus on lihaveisekasvatus ja söödatootmine, pakub tööd loomakasvatusjuhile ja traktoristile.

Ettevõtte veisekari on 1200-pealine. Loomakasvatusjuhi ülesanne on farmitöö korraldamine, loomakasvatusalase dokumentatsiooni koostamine, laias laastus loomakasvatustööde planeerimine ja juhtimine. 

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik märkis, et kandideerimisel tuleb kasuks varasem loomakasvatusalane töökogemus. Vajalik on loomakasvatusalane ettevalmistus ja kõrgharidus (vähemalt bakalaureusekraad). 

Loomakasvatusjuht peab valdama kõiki toiminguid, mis on seotud PRIA kehtestatud nõuetega. 

“Loomade märgistamine, grupeerimine, prakeerimine, söödaaruannete tegemine, söötade laojääkide jälgimine, info kogumine ja noorkarja raamatu pidamine on need oskused, mida meile tööle soovija peab valdama,” rõhutas Kaasik. 

Mõistagi peab iga zooinsener ja veterinaar teadma toimingutest, mis on seotud veiste paarituse ja poegimisega.

Tööpõld on lai

Loomakasvatusjuhi tööpõld on sõna otseses mõttes lai. Oma terase pilguga peab ta jälgima ka seda, et karjamaa-aiad oleksid terved ja tugevad. Vajadusel tuleb planeerida uute aedade rajamist.

“Kui kandidaat omab vastutus-, otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet, siis sobib ta meie meeskonda suurepäraselt. Lisada võib veel pingetaluvuse, täpsuse, korrektsuse ja kohusetunde,” toonitas Kaasik. 

Ettevõte pakub konkurentsivõimelist töötasu, nüüdisaegseid töötingimusi, ametiautot ja telefoni. 

“Vajadusel saame anda ka elamispinna,” ütles Kaido Kaasik. 

Veel rääkis põllumajandusosakonna juhataja, et Tuule Grupi ettevõtted on viimastel aastatel teinud palju tootmismahtude suurendamiseks. Sellest annavad tunnistust uued farmid. Audlas Ollamäel avati mõni aasta tagasi lihaveiselaut 600 loomale. Kolm aastat tagasi sai valmis Eesti suurim lihaveiste poegimislaut Kogulas. 

Kaido Kaasiku sõnul on Tuule Grupp tervikuna teinud lihaveisekasvatuses märkimisväärseid edusamme. “Et selles tempos jätkata, viia sisse uuendusi, kasvatada tootmismahtusid, ongi meil tarvis edumeelseid haritud tootmisjuhte. Loodame, et saame oma meeskonda kohusetundliku organiseerimisvõimelise loomakasvatusjuhi,” ütles Kaasik. 

Audla OÜ töökasse kollektiivi on vaja ka traktoristi, kes oskab käsitseda kaasaegseid traktoreid ja põllutööriistu, samuti farmiseadmeid. 

Tuule Grupi personalitöötaja Kaie Nõmm ütles, et traktoristi esmaseks ülesandeks on põllu- ja farmitööde tegemine. Mehaanikamees peab tundma nii traktorit kui ka haakeriistu, oskama neid hooldada ja kui vaja, siis ka remontida. 

“Vajadusel on traktoristi hooleks loomade söötmine söödamikseriga ja söötade ettelükkamine,” sõnas Nõmm. 

Kaido Kaasik rääkis, et kõik traktorid ja haakeseadmed on uued. “Meile tööle tulija peab teadma traktorite, põllumajandusmasinate ja -seadmete tööpõhimõtteid, ülesandeid ja ehitust. Kui midagi juhtub rikki minema, siis on hea, kui traktorist oskab ise väiksemaid rikkeid kõrvaldada,” märkis Kaasik.

Kogemus tuleb kasuks

Põllumajandusettevõttel on võimalik oma töötajaid ka täiendõppele suunata, vajadusel viia läbi täiendkoolitus. Firma annab traktoristile vastupidavad tööriided. Vajadusel saab uus töötaja ka elamispinna. 

“Ootame maaelust lugupidavat kohusetundlikku inimest, kes ei pelga ka füüsilist tööd, mida traktoristil aeg-ajalt teha tuleb. Vajalikuks peame B- ja T-kategooria juhilubasid. Kasuks tuleb varasem töökogemus põllumajandusettevõttes,” julgustas Kaasik hakkajat traktoristi kandideerima. Selleks tuleb soovijal esitada oma CV koos palgasooviga. 

Veel toonitas Kaasik, et juhtkond eeldab, et traktorist oleks, nagu vanasti öeldi, laia profiiliga. Kui talvel tuleb masinamehel peamiselt farmi juures või ka laudas rooli keerata, siis suvel on tema tööpõlluks heina- ja karjamaad. Söödavarumine ilma traktoristideta pole mõeldav. 

Tagasi üles