Kuidas toimida, kui kriisiolukorras lahkub lähedane?

FOTO: Lilli Tölp

Saaremaa vallavalitsus edastas rahvastikuministri juhised matuste korraldamiseks.

  • Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstu- või urnimatusega;
  • Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;
  • Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;
  • Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;
  • Vältida tuleb peielaua korraldamist;
  • Vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud) ja matusetalitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.

Lisaks, alates 1. juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimise kord kodaniku jaoks lihtsamaks. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (Saaremaa vallavalitsuses) surma registreerida. 

Perearst väljastab esmase surmatõendi, mis on vajalik näiteks matmistoimingute korraldamiseks. Võimaluse korral soovitame praeguses eriolukorras vältida perearstiga otsekontakti ning võtta ühendust telefoni teel. 

Saaremaa vallast saab taotleda matusetoetust. 250-eurost toetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma. 

Tagasi üles
Back