Olukord Kuressaares on vaikne, liiguvad mõned tühjad bussid ja üksikud inimesed pargis.