Vanalinna kooli staadioni peetakse eluohtlikuks

Raul Vinni
, ajakirjanik
Copy
Kuressaare Vanalinna kooli staadion
Kuressaare Vanalinna kooli staadion Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin ja hoolekogu juht Katrin Sagur pöördusid taas Saaremaa vallavolikogu- ja valitsuse poole palvega leida raha kooli staadioni remondiks. Nende sõnul on vana staadioni olukord eluohtlik. „Vanalinna Kooli staadioni näol on tegemist reaalse ohuga laste tervisele, palume olukorda suhtuda täie tõsidusega,” kirjutavad nad.

Kooli esindajad ütlevad, et põhikool on pidanud juba kaks korda suu rahast puhtaks pühkima. Algselt võeti valitsuse poolt tagasi lubadus koolimaja remontida ja pakuti kompensatsiooniks staadioni remonti. Kriisiajal võeti vallavalitsuse poolt  ka see lubadus tagasi. 

Avaldame pöördumise täismahus. 

PÖÖRDUMINE

Pöördume taaskord Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsuse poole seoses Kuressaare Vanalinna Kooli staadioni remondiga.

2019. aasta sai kool vallavalitsuselt sõnumi, et kauaoodatud kooli remont lükkub 2 aastat edasi, põhjendusega, et remondiks vajaminevat lisainvesteeringut (600 000 eur) ei ole võimalik leida ning kool ei ole ühinemislepingu objekt. Oktoobris toimus kohtumine, kus osalesid vallavanem, volikogu esimees, mitmed vallavalitsuse- ja volikoguliikmed, õpetajad ja lapsevanemad. Vallavanem põhjendas kooli remondi edasilükkamist ning kompensatsiooniks pakkus välja staadioni remondi. Raske südamega lepiti olukorraga ning õpetajad, lapsevanemad ja õpilased jäid staadioni remonti ootama.

Saaremaa Vallavalitsus saatis 30. aprillil toimuva Saaremaa Vallavolikogu istungile Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve eelnõu, milles muuhulgas nähakse ette Kuressaare Vanalinna Kooli spordiväljaku mitterahastamist. Nii nagu kooli remondi puhul, soosib eelarve ka sel korral pigem purglate, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust/parendamist.

27. aprillil saatsime 205. lapsevanema, koolipere, vilistlase ja kooli toetaja poolt pöördumise, milles palume Saaremaa valla 2020. aasta lisaeelarve investeerimistegevuse kulud üle vaadata selliselt, et Saaremaa valla 2020. aasta eelarves säiliks Kuressaare Vanalinna Kooli staadioni renoveerimise investeering.

Hetkeks tekkis ka lootus, et Kuressaare Vanalinna Kooli staadion saab remonditud Eesti Vabariigi valitsuse poolt Saaremaa vallale investeeringuteks määratud vahenditest, so 3,4 miljonit eurot. Tänaseks on selgunud, et investeeringud, millele nimetatud summat võib kasutada, ei tohi olla 2020. aasta kohaliku omavalitsuse eelarves. Seetõttu, suure tõenäosusega, ei saa Kuressaare Vanalinna Kooli staadionit remontida nende vahenditega. Samas nimetatud kriteeriumile sobib hästi eelnevalt edasi lükatud kooli remont.

Mida suuremat kajastust Kuressaare Vanalinna Kooli staadion saab, seda enam tuleb välja juhtumeid, kus lapsed on end staadionil vigastanu. Tegemist on eluohtliku staadioniga. Staadioni murekohad on välja toodud eelmises kirjas ning antud juhul ei hakka me neid taas kord välja tooma. Samas on siinkohal raske välja tuua, mis sellel staadionil hästi on. Vanalinna Kooli staadioni näol on tegemist reaalse ohuga laste tervisele, palume olukorda suhtuda täie tõsidusega.

Siinkohal on oluline välja tuua Saaremaa Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Urmas Treieli tsitaat, mille kohaselt hakkab peagi rajatav riigigümnaasium kasutama piirkonna staadioneid, seal hulgas Kuressaare Vanalinna Kooli staadionit. Veendumuse selleks andis Urmas Treielile rajatava riigigümnaasiumi direktor Ivo Visak,kelle sõnul toimuksid kehalise kasvatuse tunnid, erinevalt mitmest teisest riigigümnaasiumist, klassikalisel kujul.

Järgnevalt toome välja oma ettepanekud:

1.Palume üle vaadata kõik 2020. aasta eelarves planeeritavad investeeringud (sh purglad, vesi- ja kanalisatsioon) arvestades kasusaajate hulka ning kas planeeritavate investeeringute teostamine või teostamata jätmine seab ohtu kasusaajate tervise. Kuressaare Vanalinna Koolis õpib tänase päeva seisuga 388 last, riigigümnaasium planeeritakse maksimaalselt 540 õpilasele. Kuressaare Vanalinna Kooli staadionit kasutavad sportimiseks ja vaba aja veetmiseks ka ümbruskonna lapsed. Kasusaajate hulka tuleks lugeda ka laste vanemad.

2.Palume taas kord Saaremaa valla 2020. aasta lisaeelarve investeerimistegevuse kulud üle vaadata selliselt, et Saaremaa valla 2020. aasta eelarves säiliks Kuressaare Vanalinna Kooli staadioni renoveerimise investeering ning kool saaks oma aastakümneid oodatud turvalise ja tänapäevase staadioni.

3.Teeme ettepaneku 2020. aasta eelarve koostamisel kaaluda lisaeelarvega välja jäävate investeeringute teostamist üle eelarveaasta, st võimalusel alustada kriitiliste investeeringutega, sh Kuressaare Vanalinna Kooli staadioni remont, siiski 2020 aastal ning lõpule viia 2021. aasta kevadel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles