Saare maakonnas kirjutab täna emakeele riigieksamit 206 abiturienti

Kõige rohkem on Saare maakonnas täna emakeele riigieksami tegijaid Kuressaare gümnaasiumis - 96 õpilast.

FOTO: Maanus Masing

Kuressaare gümnaasiumis on eksamilaua taga 96, Saaremaa ühisgümnaasiumis 64, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis 32 ja Orissaare gümnaasiumis 14 koolilõpetajat.

Kell 10 alanud eksam on kokku kuue tunni pikkune ja koosneb kahes osast – lugemisest ja kirjutamisest. Lugemisülesande käigus tuleb läbi lugeda nelja variandi hulgast valitud tekst ja sellele tuginedes vastata kolmele küsimusele. Lugemisülesandega on võimalik saada kuni 40 punkti. Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist ja vastuse täpsust.

Lugemisülesandele järgneb kirjutamisülesanne. Töö tuleb õpilasel endal pealkirjastada ja lähtuda etteantud probleemist või probleemidest. Kirjandi eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti, millest kuni 25 võib hindaja anda suurepärase sisu, 20 korrektse õigekirja, 10 stiili ja 5 vormi eest.

Mille üle abituriendid täna oma kirjatöödes arutlevad?

1. Miks on üksikisikul tähtis hoida sidet minevikuga. Töö peab tuginema ilukirjandusele, filmikunstile, ajaloole või tänapäevale.

2. Milleks on ühiskonnale ja üksikisikule vaja huumorit. Töö peab tuginema ilukirjandusele, draama- või filmikunstile või meediale.

3. Toitumise ja eluviisi aktuaalsus tänases maailmas. Töö peab tuginema näidetele ühiskonnast, meediast või populaarteadusest.

4. Edu olemus ning edukuse positiivsed ja negatiivsed küljed. Töö peab tuginema ilukirjandusele, filmikunstile, meediale või ühiskonnaelule.

Eksamil kasutusel olevad tekstid

Liisi Laineste "Üldse pole naljakas! Huumoritraditsioonist ja tsensuurist"

Mart Niineste "Veganid peavad otsustama, kas olla sekt radikaalseid umbluumarginaale või võtta vastutus ja teha ühiskonnaga koostööd"

Maryliis Teinfeldt "Peaasi, et vega?"

Albert-László Barabás "Võrguteadlane annab viis soovitust, kuidas elus edu saavutada"

Aet Annist "Tänapäeva edukultus lõhestab ühiskonda"

Tagasi üles