Koroonakriisi toetusmiljonid jaotuvad kõikjal Saaremaal

KG UJULA on praegu suletud ja ega ujujad täpselt teagi, mis n-ö fassaadi taga peitub. Ujula juhataja, treener ja õpetaja Juhan Kolk näitab, et mitmed sõlmed on pärit aastakümnete tagusest ajast ja vajavad hädasti väljavahetamist või utiliseerimist.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aia tänava pikendus, Kuressaare gümnaasiumi ujula uuendamine ja päevakeskuse laiendus – need on kolm suuremat objekti, mis plaanis valmis ehitada toetuse eest, mis riik koroonakriisi järgse majandamise edendamiseks annab. 

Kokku on nimekirjas 11 võimalikku objekti, millest kalleim 1,1 miljonit eurot maksev Aia tänava läbimurde ja silla ehitus. Toonane Kuressaare linnavalitsus plaanis seda juba aastal 1999 koostatud liikluse arengukavaga. 

Veidi üle miljoni euro läheb maksma Kuressaare gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimine.

Rahalises väärtuses kolmandal kohal asub Kuressaare Hoolekande hoone juurdeehitis, mille hinnalipikul 465 000 eurot.

Vallavolikogule esitatud otsuse eelnõu projektis öeldakse, et vald esitab projektide nimekirja rahandusministeeriumile Saaremaale etteantud piirsummas ehk küsib 3 440 000 eurot. 

Riigi toetus peaks kaasa aitama majanduse elavdamisele eriolukorra järgselt, raha võib kasutada lammutamiseks, remontimiseks või investeeringuteks uutesse rajatistesse. 

Seejuures ei tohi kriisiabi kasutada juba sel aastal plaanitud investeeringuteks, vaid ainult uuteks. 

"Objekte on üle valla ja nende vahendite arvelt saab tehtud väga palju meile vajalikke objekte, mis ei oleks pruukinud muidu veel nii pea realiseeruda," ütles vallavanem Mikk Tuisk Saarte Häälele. 

Saaremaa objektidest on täiesti uued rajatised Aia tänava läbimurre, Kuressaares Tolli tänaval asuva päevakeskuse juurdeehitis ning vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine Mändjala külla Suvilate tee alla. 

Trasside eeldatav maksumus ulatub 200 000 euroni, kuid seal on ka üks "aga" – kinnistuomanike omaosaluse nõue. 

Vallavanem Tuisk rääkis, et enne trasside rajama asumist on kavas küsida teeäärsete kinnistute omanikelt nõusolekut maksta omaosalust liitumiseks. 

"Kui konkreetseid kokkuleppeid kohalikelt ei saa, siis me peatrassi välja ehitama ei hakkaks," sõnas Tuisk. 

Sellisel juhul läheb 200 000 eurot projektidele, mis jäid esialgu 3,4 miljoni piirist joone alla. 

Suvilate tee piirkonnas asub 90 hoonestatud ja ligi 20 hoonestamata kinnistut. Kui kõik on omaosalusega nõus, ehitab vald oma vahenditega peatrassid ja edaspidi saab välja ehitada kohaliku võrgu.

Miljon eurot läheb Kuressaare gümnaasiumi ujulasse ja võimlasse, nende veevarustuse ja ventilatsiooni uuendamiseks ning füsioteraapiasaali ehitamiseks.

Kuressaare gümnaasiumi ujula juhataja, treener ja õpetaja Juhan Kolk selgitas, et esmane eesmärk on ujula ja võimla duširuumides pesemiseks piisava veesurve tagamine. 

Praegu surve kõigub, sest veesüsteemi torustik on liiga peenike.

Kui 15 ujula- ja 12 võimladušši korraga kasutuses ning vaja veel ka ujula basseiniveefiltrite süsteemi pesu kasutada, kaob veesurve sootuks ja laste õlad jäävad tihti seebivahuseks. 

"Hügieeni me tahame ja nõuame, sest on teada, et paljud õpilased ei pese ennast piisavalt," rääkis Kolk, "ja samas ei suuda me ise pakkuda piisavat veesurvet."

Kui juba veesüsteemi ehituseks läheb, tuleb uuesti ette võtta eelmise ehitusbuumi ajal 2006. aastal ehitatud seinad. Kipsseinad on niivõrd amortiseerunud, et seal pole kuskile uut veesüsteemi paigaldada. 

Lisaks on projekteeritud KG võimlale ventilatsiooni rajamine, mis praegu üldse puudub. 

Kogu ujula-võimlakompleksi ventilatsiooniruum ehitatakse neljandale korrusele peegli- ehk tantsusaali kohale ja praegusest ventilatsiooniruumist saab jõusaaliga füsioteraapiaruum. 

Iga õppeaastaga määratakse füsioteraapiasse, mida praegu tehakse 12 ruutmeetri suuruses kitsas ja madalas ruumis, järjest enam õpilasi. Kooli jõusaal asub praegu pimedas keldris. Uus ühine ruum on suurem ja kõrgem.

Raha jagub igasse Saaremaa otsa

1) Orissaare Kultuurimaja fassaadi remont

Käesoleval ajal on Orissaare Kultuurimaja vertikaalplaneerimine vale ja vesi valgub vundamendi alla, hoone väsinud ja vajab uuendamist. 

Orissaare Kultuurimaja rekonstrueerimiseks on olemas eelprojekt. Hoone fassaad on kinnismälestis. 

Prognooseelarves on sokli ja välisseinte korrastamine, peaukse renoveerimine, välistreppide korrastamine, varikatuse paigaldus, väline vertikaalplaneerimine ja sadeveesüsteemi rajamine ning välisvalgustuse rajamine. Hoone katus ja aknad on korrastatud 2012. aastal. 

Orissaare Kultuurimaja rekonstrueerimiseks on valla eelarvestrateegias ettenähtud 2021-2023 aastateks 360 000 eurot. 

Eeldatav maksumus 242 000 eurot.

2) Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimine

Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimiseks on olemas põhiprojekt. Läbi tuleb viia ehitushange. 

Muutuvad ujula osa esimese korruse seinad, seoses ventilatsiooni kambri ringitõstmisega rajatakse sinna füsioteraapia ruum. 

Teise korruse spordisaali amortiseerunud olmeruumid ehitatakse ringi. Kolmanda korruse tantsusaal säilib. 

Ventilatsiooni kamber ehitatakse täiendavalt tantsusaali peale ja lahendatakse vihmavee ärajuhtimine ujula spordisaali hooneosalt koos talveaia katusele tuleva sademeveega. Vahetatakse võimla aknad. 

Eeldatav maksumus 1 002 000 eurot.

3) Mändjala küla Suvilate tee vee -ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Ehitatakse vee- ja kanalisatsiooni peatrassid Suvilate tee alla ja luuakse võimalused sealt edasi arendada kinnistutega liitumist vee ja kanali süsteemidega. 

Kinnistute liitumisel peatrassiga on vajalik kinnistu omanike omaosalus. Seal piirkonnas on 90 hoonestatud kinnistut ja ligi 20 hoonestamata kinnistut. 

Eeldatav maksumus 200 000 eurot. 

4) Kuressaare Hoolekande maja juurdeehitis

Juurdeehitusega luuakse juurde tegevusruume ning laiendatakse praegust saaliruumi päevakeskuses osutatavate teenuste osutamiseks.

 Praegused ruumid on jäänud kitsaks ning juurdeehitus võimaldab enamikel kliendel üheaegselt päevakeskuste üritustes ja teenustes osaleda. 

Eeldatav maksumus 465 000 eurot.

5) Kuressaare Rohu Lasteaia hoone fassaadi remont ja mänguväljaku parendamine

Kuressaare Rohu Lasteaia kavandatud tööd on täiendavate väljapääsude ehitamine teise korruse rühmaruumidest vastavalt Päästeameti ettekirjutusele. 

Lisaks hoone välisfassaadi remont, mis sisaldab alusroovituse osalist asendamist ja fassaadi katteplaatide kinnitamist. 

Õuealal viiakse läbi mängupaviljonide remont ja mänguatraktsioonide uuendamine. Väljapääsude ehitamiseks on vaja koostada projekt. 

Eeldatav maksumus 120 000 eurot.

6) Kuressaare Muusikakooli proovisaal

Kuressaare Muusikakooli proovisaali põhiprojekt on olemas. Ruumi ümberehituseks sobivaks proovisaaliks on olemas kehtiv ehitusluba. 

Projektiga on lahendatud ruumi akustika selliselt, et seal saab kuulmist kahjustamata läbi viia lisaks tundidele ka puhkpilliorkestri proove. Hetkel majas sellist ruumi ei ole, kus orkester saaks tervist kahjustamata harjutada. 

Selle ruumi puhul on tegu pööninguga, kus tööde käigus lahendatakse lisaks akustikale kogu siseviimistlus, ventilatsioon, küte ja valgustus. 

Eeldatav maksumus 65 000 eurot.

7) Saaremaa Spordikooli katus

Saaremaa Spordikooli uue saali pealtvaatajate rõdu katus jookseb juba aastaid läbi ning viimasel hooajal on hakanud laest ka plaadid alla kukkuma. 

Soojustus on katusel vajunud ja nii koguneb vesi katusele ning ei jõua ärajooksu avadeni. 

Arvestades ripplagede all peituvat elektrijuhtmestikku, võib olude kokkulangemisel tekkida ka lühiseid ja elektrikatkestusi. 

Eeldatav maksumus 50 000 eurot.

8) Leisi raamatukogu ja lasteaia ümberkorraldamiseks vajalikud tööd 

Leisi Kooli hoonesse rajatakse ruumid Pärsama Lasteaia rühma sisseseadmiseks ja selleks muudetakse raamatukogu asukohta hoones. 

Lasteaia ruumide rajamisel on suurimaks kitsaskohaks kanalisatsiooni ehituse võimalused, rajatakse rühma üleriiete garderoob, rajatakse rühma sanitaarruumid, parandatakse ruumide akustikat ja kohandatakse valgustus vastavalt uuele planeeringule. 

Raamatukogu ruumide rajamisel hakkavad hinda oluliselt mõjutama tuleohutusest tulenevad nõuded, nõuded tarinditele ja avatäidetele. 

Raamatukogu ruumid saavad väljast uue ligipääsu, asukohta muudavad fondihoidla ja lugemissaal  Hind ei sisalda õue/mängu ala. 

Eeldatav maksumus 111 000 eurot.

9) Kuressaare linnas Aia tänava läbimurde ja silla ehitamine 

Kuressaare linna territooriumil ja Saaremaa valla omanduses on kaks tänavat – Tallinna maantee ja Sõrve tee, mis on sisuliselt vabariikliku tähtsusega riigimaanteede nr 10 (Risti– Virtsu–Kuivastu–Kuressaare) ja nr 77 (Kuressaare – Sääre) pikendused linna piirilt kesklinna suunas ning linna seni läbinud elava transiitliikluse peamised sooned. 

Kuressaare – Sääre maantee suubub hetkel linna läbi Lootsi tänava, mille olemasolevad ristprofiili elemendid ei taga liikluse ohutust ja seega ei vasta põhi- või jaotustänava nõuetele. 

Seega saab Sõrve tee alates Põduste jõe sillast ca 1100 m ulatuses pidada Kuressaare-Sääre maantee nr 77 osaks, mille liiklussagedus 2018. aasta loendusandmete põhjal oli 1763 autot ööpäevas.

Veel suurem liiklussagedus saab osaks ka Lootsi tänavale, mistõttu on juba aastal 1999 koostatud liikluse arengukavaga kavandatud Aia tänava läbimurde rajamine. 

Oluline on antud liiklussageduse suunamine eemale puhkealast ja Kuressaare jagatud liiklusruumiga kesklinnast ümber Aia tänavale, mis tagaks sujuva liikumise mööda väikest ringsõitu kesklinnast. 2020 aastal rajatakse Aia tänava äärde haigla juurde helikopteriplats, mistõttu suureneb Aia tänava kasutatavus. 

Teepikendus on oluline kiirabi juurdepääsu tagamiseks. Aia tänava pikenduse vahetuslähedusse Sõrve tee 2 rajatakse 2020. aastal WOW elamuskeskus, kuhu planeeritakse aastas 70 000 külastajat. Oluline osa nendest tuleb bussidega, mistõttu suureneb vajadus laiema tee jaoks kui senine ligipääs kitsast Lootsi tänavast. 

2019. aastal valminud Kuressaare kesklinna ümberehitusega loodi keskväljakul, mis on riigimaanteede nr 10 (Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare) ja nr 77 (Kuressaare – Sääre) ühenduspunkt, jagatud liiklusruum, kus piirkiirus 10 km/h. 

Muutuste tõttu on suurenenud liikluskoormus Sõrve tee piirkonnas ning vajadus alternatiivse suuna rajamiseks on Aia tänava läbimurde kasutamiseks on oluliselt suurenenud.

Peale Aia tänava läbimurde ehitust luuakse soodsad tingimused suurema liikluse suunamiseks Lootsi tänavalt ja kesklinnast ümber suurematele Aia ja Juhan Smuuli jaotustänavatele. Sellega väheneb oluliselt Kuressaare kesklinna läbiv transiitliiklus. 

Tööprojekt on olemas 2011. aastast ja see vajab uuendamist. 

Esialgne eeldatav maksumus 1 104 000 eurot.

10) Kuressaare Pargi Lasteaia hooviala drenaaž

Kogu kinnistu sadevesi ei jõua pikkade sajuperioodide ajal piisavalt kiiresti pinnasesse imbuda. 

Märjaks jääv murupind meelitab lapsi pärast sadu just eriti nendesse tsoonidesse. Selliselt probleem iga sajuga ainult süveneb. 

Kõige problemaatilisem on kinnistu nurk, mis jääb Tolli ja Lasteaia tänava ristmiku juurde. Paigaldatava drenaaži torustikuga on võimalik kiviaia alt läbi minna ja ühendada läbi vahekaevu see Tolli-Lasteaia tänava ristmikul olevasse sadeveekaevu. 

Eeldatav maksumus 26 000 eurot.

11) Orissaare bussijaama hoone fassaadi remont 

Orissaare bussijaama remontöödega teostatakse tänavapoolse fassaadi krohvimine ja värvimine. Ülejäänud fassaadile teostatakse soojustamine, krohvimine ja värvimine. 

Teostatakse rõdu remont, treppide ning tugimüüride remont. Tehakse sadeveesüsteemi parandustööd. 

Värvitakse räästalaudised ja laelaudised. Eeldatav maksumus 55 000 eurot.

ALLIKAS: SAAREMAA VALLAVALITSUS

Tagasi üles