Saaremaal tehti maksimumi peale vaid üks riigieksam

Riigieksam

FOTO: Maanus Maasing / Saarte Hääl

Kahe olulisema riigieksami keskmised tulemused jäid Saaremaal Eesti omadele veidi alla, selgub eile Innove poolt avaldatud andmetest.

Eesti keeles sooritas Saaremaal eksami 202 õpilast ning keskmiseks punktisummaks kujunes 60,8 punkti, Eestis oli see näitaja 61,6.

Kitsa matemaatikaeksami puhul oli Saaremaal keskmine tulemus 32,2 ja Eestis 36,4. Laiemas matemaatikas olid Saaremaa õpilased Eesti omadest veidi tublimad: tulemused vastavalt 54,3 ja 51 punkti.

Eesti keele riigieksami suutis maksimaalse 100 punkti peale teha üks Saaremaa õpilane, Eestis oli taolisi tulemusi vaid seitse. Matemaatikaeksamitel Saaremaal parimat võimalikku tulemust ei saavutatud. Kitsama matemaatikaeksami variandis oli Eestis üks maksimumtulemus ja laiema variandi puhul 12.

Saaremaal keegi eksamitega nulli peale ei jäänud. Kogu riigis jäädi Eesti keele eksamil nullile üks kord, kitsas matemaatikas 22 ja laias matemaatikas 20 korda.

Koolide kaupa avaldatakse riigieksamite tulemused sügisel.

Tagasi üles