T, 3.10.2023

Orissaare lasteaed tahab õue turvalisi atraktsioone

Kristina Õun
, Reporter
Facebook
Comments
OHTLIK: Tiptiptap soovitab nõukaaegsed atraktsioonid lasteaia hoovilt kiiremas korras eemaldada.
OHTLIK: Tiptiptap soovitab nõukaaegsed atraktsioonid lasteaia hoovilt kiiremas korras eemaldada. Foto: Tiptiptap

Tiptiptap OÜ avastas augustikuus mänguväljakute ülevaatuse ajal Orissaare lasteaia Päikesekiir õuealalt mitmeid ohtlikke atraktsioone ning puudujääke, mille parandamiseks ja likvideerimiseks küsib lasteaia direktor raha vallavalitsuselt.

28. augustil saatis Orissaare lasteaia Päikesekiir direktor Saida Kuusk Saaremaa vallavalitsusele taotluse leida esimesel võimalusel raha lasteaia õuevahendite uuendamiseks. 

Eile ütles Kuusk, et hetkel ei ole vallast 28.08 saadetud taotlusele vastust veel tulnud ning kõik atraktsioonid, mis on katki olnud või parandamist vajanud, on omade jõududega korda tehtud. “Taotluse tegime küll ära, sest tahame ikka hoovi peale uuendust saada, seni oleme ise jõudumööda parandusi teinud ning ka lapsevanemad on vajadusel appi tulnud,” ütles direktor.

Tiptiptap OÜ tegi augustikuus Orissaare lasteaia hoovialal mänguväljaku ülevaatuse ning selgus, et enamik lasteaia territooriumil olevaid mänguvahendeid ei vasta avaliku mänguväljaku ohutusstandardile.

“Mänguseadmed on lastele kasutamiseks ohtlikud ja võivad kaasa tuua suure traumaga või halvimal juhul surmaga lõppevaid õnnetusi. Lasteaed on mänguväljaku elemente aja jooksul oma jõududega püüdnud hooldada ning enam-vähem korras hoida, kuid olukord on väga kurb,” seisis Tiptiptap OÜ dokumendis.

Foto: Tiptiptap
Foto: Tiptiptap

“Praegusel hetkel on Tiptiptap OÜ mänguvahendid 12 aastat vanad, kuid samuti väga ära väsinud, sest kasutasime tollel ajal otse maasse minevaid postilahendusi, polüpropüleenkattega vineerist ronimisseinasid jne. Kuna mänguseadmeid peab hooldama ohutusstandardist tulenevate nõuete kohaselt neli korda aastas, millest vähemalt kaks korda peab olema materjalide/servade/puitdetailide jms viimistlushooldus, siis on lasteaed püüdnud oma jõududega nii palju väljakuid elus hoida, kui ressursid ja abikäed on võimaldanud.”

Lisaks Tiptiptapi toodetele on hoovialal ka palju nõukogudeaegseid metallist tooteid – kiiged, ronila, redelid jms, mis ei vasta üldse ohutusnõuetele ning tuleks kiiremas korras likvideerida.

Foto: Tiptiptap
Foto: Tiptiptap

Saaremaa vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et Orissaare lasteaia mänguväljaku olukord ei ole vallale teadmata: “Kahel järjestikusel aastal on lasteaed saanud investeeringuid nii hoone kui ka osaliselt õueala uuendamiseks ning seega paistab nõukogudeaegne metallkonstruktsioonides mänguväljak oma puudustega teravalt silma. Ei ole kahtlust, et laste turvalisuse tagamine on ülioluline, aga kahjuks ei jõua nii mahukad eelarvelised taotlused üle öö investeeringuteks, need vajavad planeerimist ja katteallikate leidmist.” 

Raun lisas, et hetkel planeeritakse valla mänguväljakute auditit, et teada saada, milline olukord valitseb mänguväljakutel tervikuna, misjärel saab kavandada projekteerimisi ja investeeringute kava.

“Orissaare lasteaia mänguväljaku investeeringuvajadused püüame kavandada 2021. aastasse. Lasteaia õuealal on laste liikumine õpetajatele üldjuhul hästi nähtav ning mänguväljaku ja seadmete seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida ka lasteaial endal. Kui riskianalüüsiga on selgunud ohtlikud atraktsioonid, tuleb need eemaldada,” rääkis Raun.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles