Kolhoosi kapitaalehituse osakonna juhataja, Eesti NSV teeneline ehitaja Heino Rauna võttis 1983. aasta tööd kokku nõnda: "Kõik plaanis olnud objektid andsime käiku. Üheks töömahukamaks kujunes aasta lõpus veel Nasva sadama süvendamine. Valmis sai purjespordibaasi ellinguhoone Nasval, Undu kalakasvanduse olmehoone, keskkontori juurdeehitus, Viki töökoja kaarhallid, Põduste elamurajooni elamu. Alustati kalakaupluse rajamist."