Naisepõletaja 13-aastane vangistus lahjenes ringkonnakohtus

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Copy
Foto: SH

Naise põlema pannud saarlane saavutas Tallinna ringkonnakohtus 13-aasta pikkuse vangistuse kärpimise pooleteise aasta võrra, kuid prokurör vaidlustas selle riigikohtus. 

Tallinna ringkonnakohus tühistas 54-aastasele Reinule Pärnu maakohtus mõistetud karistuse, mille kohtunik oli langetanud mõrvaparagrahvi alusel. Uueks karistuseks määrasid Tallinna kohtunikud talle 11,5 aastat raske tervisekahjustuse tekitamise eest, millega põhjustati oht elule.

Rein pani raske kuriteo toime 13. augustil 2019 Saaremaal Kärla kandis oma kodukohas. Süüdistuse järgi püüdis Rein talu saunamaja esikus piinaval ja julmal viisil tappa oma elukaaslast. Selleks valas ta naise bensiiniga üle ja süütas põlema. Naine jäi ellu tänu kiirabi operatiivsele tegutsemisele ning üle kahe kuu kestnud intensiivravile. 

Pärnu maakohus viitas, et seetõttu ei õnnestunud Reinul kuritegu lõpule viia ning surm ei saabunud. Ehkki Rein kustutas kannatanu ise, kiskus tal põlevad riided seljast ja kutsus kiirabi, leidis kohus, et Rein  ei olnud loobunud kuriteokatsest.

Ähvardas naise ema

Lisaks tunnistas maakohus Reinu süüdi selles, et ta ähvardas tapmisega elukaaslase ema, kes oli tulnud saunamaja juurde: "Kui sa siit minema ei lähe, siis löön su kirvega maha!" Samal ajal vehkis Rein kannatanu näo ees põlenud riietega.

Maakohus mõistis Reinu süüdi ka suure koguse lõhkeaine omamises. Nimelt leidis mees 2017. aastal talu lähedalt metsast 8,4 kg trotüüli (TNT) ja tõi selle oma garaaži. 

Reinu kaitsja heitis seoses mõrvakatses süüdi mõistmisega maakohtule ette, et otsus sündis vaid ühe kaudse tõendi alusel. Seda tõendit polnud kohtus võimalik kontrollida, kuna otsese tõendi allikas – kannatanu – ei mäletanud midagi. 

"Kui ta ütles, et Rein kallas ta bensiiniga üle, siis tehniliselt oli see ju õige. Seda ei eita ka süüdimõistetu ise, et peale seda, kui naine teda lükkas tugevasti parema õla pihta, siis ta kaotas tasakaalu, pöördus ning automaatselt pritsis kannatanu vasaku poole kehast bensiiniseguga üle, mis tõenäoliselt süttis sigaretist naise käes." 

Kaitsja märkis, et Rein on tavaline 50-aastane töömees, mitte vägivaldne kurjategija. Teda on küll varem karistatud joobes juhtimise eest, kuid vägivaldsete tegude eest karistatud pole. Kaitsja leidis, et ei Reinu varasem elukäik ega ka tema käitumine pärast naise põlema süttimist ei viita sellele, et ta oleks kannatanu tahtlikult süüdanud. 

Erinevalt kaitsjast leidis ringkonnakohus, et kannatanu adekvaatsust näitab tema eitav vastus küsimusele, kas ta süttis tikust või sigaretist. 

Peitis välgumihkli autosse

Suitsetajast Rein kasutas tavaliselt sigareti süütamiseks välgumihklit, mille ta oli 13. augustil pannud koos põlemisjälgedega suitsupakkidega auto esiistme alla. Kohus leidis, et niisugune käitumine jätab mulje, et Rein püüdis peita süütamisvahendit. 

Kohus lisas, et pealegi koristas Rein sündmuskoha moel, mis annab alust järelduseks, et ta püüdis kõrvaldada sündmuskohalt esemed, mis võiksid viidata talle kui süütajale.

Ringkonnakohus leidis, et kuna kannatanule põhjustatud tervisekahjustused olid ulatuslikud ja mõjutavad endiselt ta elu, tuleb Reinule mõista keskmisest raskem karistus. Lisaks mõjutas lõpliku karistuse määramist tema teo piinav ja julm viis. Raskendava asjaoluna arvestas kohus kuriteo toimepanemist elukaaslase suhtes.  

Ühtegi karistust kergendavat asjaolu ringkonnakohtu hinnangul ei esine. 

Ringkonnaprokurör Rainer Amur leidis, et karistuse kergendamine ei ole põhjendatud ja kaebas edasi riigikohtusse. Kas kõrgeim kohus võtab asja menetlusse, ei ole veel teada. 

Tagasi üles