K, 30.11.2022

Tuuleärimees lasi kirjutada oma ärihuvides oleva eelnõu

Mehis Tulk
, toimetaja
Tuuleärimees lasi kirjutada oma ärihuvides oleva eelnõu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
“ESITAN TEIE POOLT PALUTUD Saaremaa vallavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskirja,” kirjutas Harry Raudvere eelnõu saatekirjas vallavolikogule.
“ESITAN TEIE POOLT PALUTUD Saaremaa vallavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskirja,” kirjutas Harry Raudvere eelnõu saatekirjas vallavolikogule. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mustjala osavallakogu esitas Saaremaa vallavolikogule otsuse eelnõu, mis peaks tagama osavallakogu esimehe Harry Raudvere ärihuvide elluviimise talle kuuluvas Varese sadamas.

Tegu on esimese korraga ühendvalla kolmeaastase tegevuse jooksul, kus vallavolikogusse jõuab eelnõu, mille on algatanud mõni osavallakogu. 

Eelnõu puudutab Raudverega seotud ettevõttele kuuluvat Varese sadamat. Täpsemalt sadama detailplaneeringu kehtestamise otsuse tühistamist selles osas, mis puudutab tuugeni ehitamise keeldu.  

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles, et osavallakogudel on õigus eelnõusid esitada ja neid menetletakse nii, nagu kord ette näeb. 

Aro märkis, et küllap on vallavolikogu hästi toimetanud ja ei ole jäänud üles selliseid karjuvaid küsimusi, mis oleks sundinud piirkondadest eraldi eelnõusid esitama.

See, et kõnesolev eelnõu puudutab osavallakogu esimeest, jääb tema sõnul rohkem eetika küsimuseks, kuna vormiliselt Raudvere osavallakogu otsuste tegemisel ei osalenud. 

Eelnõu näeb ette planeeringu kehtestamise algsel kujul, nii nagu Ferrysan OÜ selle koostas. Saaremaa vallavolikogu kehtestas 21. oktoobril detailplaneeringu osaliselt, jättes määramata ehitusõiguse tuulegeneraatori rajamiseks. 

Eelnõus märgitakse, et planeeringu osalise kehtestamise järel on selgunud täiendavad asjaolud, mis puudutavad mürahäiringu lubatavust, ulatust ja leevendamise võimalusi.

Samuti on selgunud, et Raudvere ettevõte ei ole huvitatud planeeringu osalisest realiseerimisest ja võib arendustegevusest üldse loobuda.

Samas on valdav osa kohalikust kogukonnast väidetavalt detailplaneeringu realiseerimise, sh sadamasse tuulegeneraatori rajamise poolt. 

Viimast peaks kinnitama Pahapilli küla 11 elaniku pöördumine Mustjala osavallakogu poole 2. novembril ning osavallakogu pöördumine Saaremaa vallavolikogu poole 18. novembril. 

Pöördumistes rõhutatakse planeeringukohase arendusega loodavate töökohtade olulisust ning seda, et tuulegeneraatori rajamisega kaasnevad müra- ja visuaalne häiring on tagasihoidlikud ning ei häiri aastaringselt Pahapilli külas elavaid inimesi.

Märksõnad
Tagasi üles