Valitsus kehtestas uues nädalast uued piirangud

Tallinn, 28.01.2021 Valitsuse pressikonverents. Kaja Kallas. Press conference of the Estonian government. Prime minister Kaja Kallas. Foto Tairo Lutter, Postimees FOTO: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Vabariigi valitsus leppis eilsel kabinetinõupidamisel kokku koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis hakkavad kehtima ESMASPÄEVAST.

HARIDUS

Teadusnõukoja ettepanekul otsustas valitsus, et pärast koolivaheaja lõppu ei toimu koolihoonetes alates 5. klassist ühe nädala jooksul kohapealset õppetööd, et katkestada nakkusahelad. Seega ei või õppijad 1.–7. märtsini üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ega seal liikuda.

Piirang ei kehti 1.–4. klassi õpilastele ega siis, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

HUVIHARIDUS, -TEGEVUS, TÄIENDKOOLITUS, -ÕPE NING NOORSOOTÖÖ JA SPORT

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud.

Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest. Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte rohkem kui 250 inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib ka välitingimustes toimuvatele spordivõistlustele.

AVALIKUD KOGUNEMISED JA JUMALATEENISTUSED

Mittestatsionaarsete istekohtadega avalikud kogunemised ja jumalateenistused on sisetingimustes lubatud kuni 50-protsendilise täitumuse korral. Sel juhul võib siseruumides kogunemistel osaleda mitte rohkem kui 200 inimest. Välitingimustes võib üritustel osaleda kokku kuni 250 inimest, kuid nad peavad olema hajutatud.

MEELELAHUTUS

Samad reeglid ehk nii 50-protsendilise täitumuse nõue kui ka sisetingimustes 200 ja välitingimustes 250 inimese piirmäär kehtivad ka meelelahutusteenuse osutamise kohtades ja ajal. Nõuded kehtivad meelelahutusteenuse osutamisel nii avalikes kui ka mitteavalikes kohtades.

TOITLUSTUS

Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel.

Lisaks peab valitsus vajalikuks rakendada toitlustusasutustes kehtivate nõuete täitmise üle sihitatud järelevalvet.

SAUNAD, BASSEINID, VEEKESKUSED JA UJULAD

Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates tohib järgmisel kahel nädalal teha üksnes sporti, kui järgitakse sportimisele kehtestatud reegleid.

Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, samuti puuetega inimeste tegevustele.

Tegemist on valitsuse kabinetinõupidamisel tehtud põhimõtteliste otsustega, ametlikult annab valitsus vastava korralduse lähiajal 

Tagasi üles
Back