R, 3.02.2023

Vallavalitsus ei kavatse raamatukogutöötajate palka tõsta

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Vallavalitsus ei kavatse raamatukogutöötajate palka tõsta
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
JÄRJEKINDEL: Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu juht Liilia Kõiv seisab kõikide keskraamatukogu töötajate huvide eest.
MAANUS MASING
JÄRJEKINDEL: Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu juht Liilia Kõiv seisab kõikide keskraamatukogu töötajate huvide eest. MAANUS MASING Foto: Saarte Hääl

Vallavalitsus vastas Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu palvele tõsta keskraamatukogu töötajate palka, et TALO ettepanekud on kohalikele omavalitsustele soovituslikud ning vald lähtub oma võimalustest.

Möödunud nädalal esitas Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu usaldusisik, Saaremaa keskraamatukogu osakonnajuhataja Liilia Kõiv Saaremaa vallavalitsusele pöördumise, et keskraamatukogu töötajail palka tõstetaks.

Pöördumises rõhutas Kõiv keskraamatukogu olulisust koroonakriisi ajal ning töötajate suurt panust ja töökoormuse kasvu seoses teenuse ümberkorraldamisega.

“Soovime väga, et vald leiaks vahendeid tõsta kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palkasid 2019. aasta tasemelegi, ehk siis 1300 euro suuruse brutopalgani,” kirjutas Kõiv. “Samuti tuleks tõsta ka keskeriharidusega raamatukoguhoidjate töötasusid.”

Pöördumisele vastanud abivallavanem Marili Niitsi kinnitusel on Saaremaa vallavalitsus teadlik kultuuriministeeriumi ja teenistujate ametiliidu keskorganisatsiooni TALO allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppest, mis muu hulgas puudutab kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäära tõusu riigisektoris. Selle kokkuleppe järgi on kõrgharidusega kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär vähemalt 1300 eurot kuus.

Niits tõdes, et riigieelarvest palka saavate kultuuritöötajate arv kohalikes omavalitsustes on väike ning enamus kultuuritöötajaid on kohaliku omavalitsuse palgal. Abivallavanema sõnul ei kvalifitseeru keskraamatukogu kõrgharidusega töötajad, kes riigipoolset töötasu ei saa, ühiste kavatsuste kokkuleppes väljatoodud tingimustele.

“Nende töökoht ei ole riigiasutus, riigi osalusega eraõiguslik sihtasutus ega avalik-õiguslik asutus,” selgitas Niits oma vastuskirjas. “Kuna TALO ettepanekud on kohalikele omavalitsustele soovituslikud, saab Saaremaa vallavalitsus oma palgapoliitikas lähtuda oma kohustustest ja võimalustest tervikuna.”

Niitsi sõnul on Saaremaa valla kultuurivaldkonna üks prioriteete hallatavate kultuuriasutuste töötajate palgamäärade ühtlustamine madalamalt kõrgemale.

Abivallavanema kinnitusel on raamatukoguteenuse osutamine Saaremaa erinevates piirkondades Saaremaa valla jaoks oluline: ühtki raamatukogu pole elanikkonna vähenemisele vaatamata suletud ning teenuse kättesaadavus on tagatud.

“Saaremaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu on koostamisel,” kirjutas Niits. “Eelarvesse täiendavate kulude kavandamine sõltub majanduskasvust ja sellest tulenevaist maksulaekumistest.”

Liilia Kõivu hinnangul oli vallavalitsuse vastus üleolev.

“Selline kiri näitab väga teravalt, et meie vald peab oma kultuuritöötajaid võrreldes riigi töötajatega teisejärguliseks, rääkimata nende väärtustamisest,” ütles Kõiv Saarte Häälele. “Samuti ei tunnista meie vallavalitsus absoluutselt ametiühingut ja selle vajalikkust.”

Märksõnad
Tagasi üles