Saaremaa vähiühing ootab uusi liikmeid

Copy
KUTSUVAD LIIKMETEKS: MTÜ Saaremaa Vähühing juhatuse liikmed Siiri Rannama ja Meeli Lauk.
KUTSUVAD LIIKMETEKS: MTÜ Saaremaa Vähühing juhatuse liikmed Siiri Rannama ja Meeli Lauk. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Saaremaa vähiühingul on palju plaane ja id eid vähiga võitlevate inimeste olukorra parandamiseks – jaguks vaid aega ja abikäsi neid ellu viia,” ütlevad MTÜ juhatuse liikmed Siiri Rannama ja Meeli Lauk, kutsudes kõiki soovijaid ühingu liikmeks astuma ja selle tegevuses kaasa lööma.

Aastas saab vähidiagnoosi suur hulk saarlasi. Paljud neist on nõutud ja hädas, kuna neil puudub vajalik info, mida peaksid nad enda jaoks uues olukorras edasi tegema ja kuhu pöörduma.

Kõik ei tea, et kolmapäeviti on Kuressaare haiglas avatud teabetuba, kuhu Saaremaa vähiühing ootab vähipatsiente ja nende lähedasi. Veel ei liigu erinevate arstide ja haiglate vahel ka kõige paremini info selle kohta, et keemiaravi saab ka Kuressaare haiglas ning selleks ei pea ilmtingimata mandrile sõitma.

Saaremaa vähiühing on praeguseks tegutsenud peaaegu 11 aastat. Selle ajaga on meie MTÜ tegevuste hulk ja töömaht tohutult kasvanud.

Meie kui Eesti vähiliidu maakondliku alaorganisatsiooni peamine ülesanne on saarlastele, vähihaigetele ja nende lähedastele vajalikku infot jagada ning kõigis eluvaldkondades jõudumööda toeks olla. Samuti peame oluliseks teavitada laiemat üldsust onkoloogilise diagnoosiga kaasnevatest probleemidest ning kaasa rääkida vähihaigete elukvaliteeti ja tööalast toimetulekut puudutavates aruteludes. Meditsiinilist nõu ega abi meie ühing ei anna.

Kalender ettevõtmisi täis

Ka tänavu on Saaremaa vähiühingu kalender erinevaid ettevõtmisi tihedalt täis. Sel aastal tähistab Eesti vähiliit oma 30. tegutsemisaastat. Meiegi siin Saaremaal anname selle vääriliseks tähistamiseks oma panuse. On suur väärtus, et meil on head suhted ja saame vähiliidu perega arutada nii oma muresid kui ka rõõme.

Kuressaare haiglas asuva teabetoa regulaarsel tööshoidmisel on väga oluline roll täita meie ühingu tublidel liikmetel. Covid on küll vähendanud kontaktvastuvõttude arvu ja need on liikunud rohkem veebipõhiseks, kuid abivahendite proovimiseks, info jagamiseks ja silmast silma vestlemiseks on teabetuba asendamatu – aitäh meie haigla juhtkonnale!

Nagu igal aastal, korraldab vähiliit ka tänavu tervise- ja toimetuleku teemalisi laagreid, kuhu ka maakondlikud organisatsioonid saavad oma liikmeid saata. Samuti kingib vähiliit igal aastal meile ühe lektori loengu – seekord saavad Saaremaa inimesed osa rekonstruktiivkirurgia alasest loengust. Ajale vastavalt alustame ohutushoiu koolitusega, järgnevad vaimse ja füüsilise tervise hoidmise koolitused ning 21.–22. mail korraldame koos Läänemaa vähiühinguga ja MTÜ-ga Kaev Läänemaal liikmetele suvekooli, kus valmistame ja naudime head toitu, kuulame Vladislav Koržetsi kalajutte, räägime vaimse tervise kriisidest ning jagame oma muresid ja rõõme.

Üks meie suur soov on korraldada püsikoolitus haiguse- ja ravijärgse ärevusega toimetulemiseks. Koolitus on mõeldud inimestele, kelle aktiivravi on lõppenud ning kes ühtäkki on oma muredega üksi jäänud. Isegi siis, kui sind on tervistunuks tunnistatud – hirm haiguse naasmise ees jääb ikka ja see hirm võib teinekord halvata kogu elu. Ärevuskoolitus annaks oskused emotsioone ja muremõtteid juhwtida ning õigel ajal abi otsida.

"Mida aga hädasti vajame, on aeg ja abikäed, et plaanid ellu viia."

Saaremaa vähiühing osaleb näiteks üleeuroopalises algatuses “Think Global, Act Local” ehk tõlkes “Mõtle ülemaailmselt, aga tegutse kohalikul tasandil”. Selle raames kuulume koos metastaseerunud rinnavähi patsiente koondava MTÜ-ga Meeta ja Läänemaa vähiühinguga töögruppi, kes loob patsientide kogemuslugudest õpetliku ja toetava stand-up-lavastuse neile, kes täna vähiga võitlevad – ilme keeruliste meditsiiniliste terminiteta ja patsientide soovil kohati lausa musta huumoriga vürtsitatuna.

Otsime võimalusi toota eestikeelseid videoid näiteks selle kohta, kuidas proovida ja leida sobiv parukas vähiravi kõrvalmõju tõttu juuksed kaotanud inimesele, mismoodi rätti pähe siduda või missuguseid kunstripsmeid saab kanda inimene, kel endal enam ripsmeid pole. Eestikeelsed videod sellistel teemadel seni puuduvad.

Jätkame tegevust Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Kuressaare haigla patsientide nõukodades, et haiglad saaksid meilt väärtuslikku tagasisidet, kuidas patsiendid ennast tunnevad, millised on nende probleemid, vajadused ja ootused.

Kuressaare haigla arendab oma palliatiiv- ehk elulõpu toetusravi – ka sinna saame patsientide nõukogu liikmena oma tagasiside anda.

Meil on hea meel, et ka meie saime anda oma sisendi riiklikku vähitõrjekavasse. Patsient ei tähenda ju üksnes diagnoosi või sümptomeid – inimest tuleb käsitleda kui tervikut.

Liikmestaatusest on kasu

Kõige paremini saame vähipatsientidele ja nende lähedastele infot jagada ning toeks olla siis, kui teame, kes seda vajavad. Seega teeme üleskutse: astuge meie ühingu liikmeks. Selleks ei pea olema patsient või lähedane – ootame hea meelega kõiki soovijaid. Ühingu aastamaks ei ole suur, 5 eurot.

Ühingu liikmeteni jõuab kogu meile saabuv info, puudutagu see info siis koolitusi, kohtumisi, erinevaid võimalusi, mis elukvaliteeti parandavad. Samuti saame oma ühingu liikmeid aidata nende jaoks vajalike toodetega, mille ostmiseks neil endil ehk raha napib. Annetatakse ju meie ühingule kompressioontooteid, rinnaproteese, proteesirinnahoidjaid, parukaid ja muud. Samuti jagame oma liikmetele tervenemise teekonna pakke tootenäidistega Laboratorios Babe´ Eestilt.

Kuna Saaremaa vähiühing peab hakkama saama 600 euro suuruse aastaeel-arvega, mille võimaldab meile Saaremaa puuetega inimeste koda, on meil hea meel toetajate üle. Saaremaa puuetega inimeste koda on väga meid toetav ja abivalmis ka muudes küsimustes, nad teevad lisaks oma muudele ülesannetele ka olulist ja vajalikku tööd diagnoosipõhiseid vabaühendusi koondades ja neid aidates. Lisarahastuseks on ka projektid erinevatest meetmetest raha taotlemiseks, kuid nende pidev kirjutamine, projektist projektini elamine kurnab ja demotiveerib. Seda enam on suur rõõm toetajatest. Meie ühingu kaudu aitavad vähipatsiente ja nende lähedasi näiteks MTÜ Vöimalus, MTÜ Meelespea, COOP Saaremaa ja ka Kuressaare Nooruse kool oma heategevusturuga. Oleme tänulikud Saaremaa vallavalitsuse tervisedenduse spetsialistile Riina Allikule, kes on alati meile nõu ja jõuga appi tulnud nädalapäevast ja kellaajast hoolimata.

Hindame võrdselt kõrgelt nii seda, kui meile annetatakse raha, kui ka seda, kui meile annetatakse oma aega, sotsiaalset kapitali ja oskusteavet. Aitäh teile kõigile!

Plaane on Saaremaa vähiühingul palju. Mida aga hädasti vajame, on aeg ja abikäed, et need ellu viia. Kuna Saaremaa vähiühingu kasvanud töömaht on kahe eestvedaja jaoks liiga suur – ühingus tegutseme ju oma töö ja pere kõrvalt –, ootame oma ridadesse uusi aktiivseid liikmeid. Teretulnud on igaüks, kes soovib meie ühingu tegevusse panustada ning edaspidi ka ehk selle juhtimises kaasa lüüa. Olete oodatud! Meiega saab ühendust telefonil 58 855 235 ja e-posti aadressil saare.vahiuhing@gmail.com.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles