L, 10.12.2022

PÖÖRDUMINE ⟩ Saarlaste jaoks on oluline märk Kaitseväe või liitlasvägede üksuse alaline kohalolek Saaremaal

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Saarlaste jaoks on oluline märk Kaitseväe või liitlasvägede üksuse alaline kohalolek Saaremaal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
Kaitseliitlased Poola-Valgevene piiril piiritõkkeid rajamas.
Kaitseliitlased Poola-Valgevene piiril piiritõkkeid rajamas. Foto: Eesti Kaitsevägi

Avaldame täismahus Saaremaa vallavanema Madis Kallase pöördumise kaitseminister Kalle Laanet poole. 

Eesti riigikaitse sõjaline areng lähtub uuest riigikaitse arengukavast, mis on hetkeseisuga koostatud aastani 2031.

Arengukava läbiv märksõna on laiapindsus, kuna sõjaline riigikaitse on osa laiemast kogu riigi tegevust hõlmavast kavast. Arengukavaga antakse sõnum, et Eesti on kaitstav ja kaitseb ennast igal juhul.

Muuhulgas tuuakse arengukavas tegevusena välja sõjalise maakaitse reorganiseerimine väiksemateks üksusteks, mille ülesanded on rohkem seotud iga üksuse kodukohaga.

Arengukavast ajendatuna pöördub Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Kaitseministeeriumi poole. Vallavalitsus leiab, et arengukavas märgitud tegevuste elluviimiseks ja Eesti kaitsevõime tugevdamiseks on oluline panustada riigikaitsevõimekuse tugevdamisse Saaremaal.

Seda mitmel põhjusel. Saaremaa on oma geograafilise asukohaga Lääne-Eesti saarestiku keskel Eesti jaoks strateegiliselt oluline ja siit on võimalik koordineerida kogu saarestiku kaitset.

Vaadates laiemalt on Saaremaa geograafiline asukoht strateegiliselt oluline kogu Läänemere kaitsevõimekuse seisukohalt.

Seda näitab ka asjaolu, et sarnastel Läänemere saartel nagu Gotland ja Bornholm on riigikaitsevõimekusse viimasel ajal täiendavalt panustatud.

Saaremaa riigikaitsevõimekuse tõstmist toetavad korralikes mõõtmetes lennuvälja ja Saaremaa süvasadama olemasolu, millel on võimekus teenindada nii Kaitseväge kui liitlasvägesid.

Täna on riigikaitsevõimekus kohapeal tagatud läbi Kaitseliidu, kellega on kohalikul omavalitsusel olnud seni väga hea koostöö ning nende abi erinevate kriiside lahendamisel on olnud asendamatu.

Siiski leiab vallavalitsus, et saarlaste jaoks on oluline märk Kaitseväe või liitlasvägede üksuse alaline kohalolek Saaremaal. Selle kasuks räägib ka asjaolu, et Saaremaal on riigil suur hulk kinnisvara, mida saaks vajadusel selleks otstarbeks kasutada.

Seepärast teeb vallavalitsus ettepaneku kaaluda näiteks Mereväebaasi toomist Saaremaale või erinevate laokomplekside välja ehitamine varustuse ja relvastuse hoidmiseks Saaremaal juhuks kui sõjaolukorras peaks katkema laevaliiklus saarte ja mandri vahel. Riigikaitsevõimekuse tugevdamise viise on muidugi erinevaid ning kindlasti on siinkohal otsustuspädevus sobivaima viisi valimisel Kaitseministeeriumil ja Kaitseväel, mitte kohalikul omavalitsusel, kuid toome välja, et üksuse alaline kohalolu või varude ladustamise võimekus tagab saartel või Läänemerel sõjalise ohu korral vajaliku reageerimisvõimekuse ning on samaaegselt hea heidutusmeede.

Vallavalitsuse hinnangul on tänases julgeolekuolukorras nii heidutuse kui sõjalise rünnaku ennetamise, tõkestamise ja tõrjumise seisukohalt oluline, et riik näitab oma kohalolu üle Eesti, eriti aga geograafiliselt strateegiliselt niivõrd olulises kohas nagu seda on Saaremaa. See rõhutab saarlastele, et ka nemad on hoolimata oma eraldatusest osa Eestist, kes on kaitstav ja keda kaitstakse igal juhul.

Vallavalitsus on valmis igakülgseks koostööks, et eelkirjeldatud riigikaitsevõimekust Saaremaal tõsta. Siinkohal palume Kaitseministeeriumi seisukohta, millised võimalikud koostööpunktid oleksid ning kuidas Saaremaa vald saaks ise sellesse panustada.

Madis Kallas

vallavanem

Märksõnad
Tagasi üles