Esimest riigieksamit tegi Saaremaal üle 400 inimese. Emakeele kirjandit oli võimalik kirjutada seitsmes koolis ja lisaks 334 abituriendile, kellele oli riigieksam kohustuslik, tegid kirjandit ka varasemail aastail lõpetanud. Need, kellel oli eksamipalle vaja kõrgkooli astumiseks.