R, 24.03.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Lähäb jälle paarutamiseks!

Lähäb jälle paarutamiseks!
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit jälle, neh! Muuseumi küinlalühtrijalapäe olli vägev! Neh, sai viel advendilauludkid üles võetud ja maha laultud. Ja neh, küinlatuli ja uus kamin kütsid elamise ikka kenaks sojaks. Küinlad ollid kenasti sätitud nõukste küinlajalgade sisse, mis oo nüid muuseumis jälle rahvale vuatamiseks välja pantud. Kõege uhkem oo ikkagid sie, mis Võlla tamme muodi välja näeb. Kadaga juurikast tehtud.

Ehkkid neh, tamm ise oo juba ammuks küliti kukkun, aga inimesed ikka tiadvad ja määletavad, mõuke ta välja nägi. Änamaste emaste inimeste kampa olli ja jutujärje sai kua üles ja mudud sojad juomad kua sõnna juure. Neh, es ole sugugid undrehti korra vahepialt kunstitallis köia. Ah, neh, mis iseäranis miele viel jähi, olli sie lekist vekikarpide näitus, mis kua nüid masu juba kokku korjatse jälle.

Tuleva nädali lõppus oo kahessatesn ja siis oo jälle Tooma Juhani sünnivuastapäe. Seks aaks piab Muhu muuseumi rahval juba kunstitallis olema uus näitus paikas. Ja neh, eks siis suab jälle pissikse kuosviibimise tiha.

Neh, neljabe õhta kellu viiest tutvustatse lasteaidas neid va kaasava ielarve kandidaatisid. Et palju tulli ja mõuksi olli ja mise vahel nüid piab valitsema akkama.

Aga tulevast nädalist lähäb jälle paarutamine lahti. Esmasbe õhta, kellu neljast, oo Hellamoal Saarte koostöökogu mõttetalgud. Ja teisibe, siis põle änam ool ega oobil vahet. Neh, omingu oo külakeskuses jälle seeniurite tervisetund ja kellu kahessast õhta mängetse kuolimaja saalis jälle näitemängi. Neh seda surt “Piparkuogimehikest” ikka jälle. Siis oo juba masu kolmas kord. Ja piletid oo ikka viis eurut näo pialt. Ja algklassilapsed ja viel pisemad suavad kolme euru iest nähe.

Ja ikkagid tahaks ikka miele tuleta, et oo ju liikumise vuasta. Neh, et paerss annab kenasti kaudu metsi rüista. Sial oo mudud kahuvalu suur, et kus sie Birgit oo kenad küttepuud maha murdn ja vuata nüid kas jäevad riigimetsa mianduma. Ehkkid sialt suaks ühna mitmed elud-maad tuleva talve sojaks.

Neh, olga siis sedakorda jälle moekast ja olge ikka munuksed!

Märksõnad
Tagasi üles