MUHU UUDISSED ​Kaugel sie kevad änam

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis.
Irena Tarvis. Foto: Erakogu

Ikka terit. Ei neh, mis sa kostad. Nie kaasava ielarve tulemused oo nüid tiada ja kaup oo nõuke, et Hellamoa spordiväljaku piale tihasse varsi nõuke koht kenaste valmis, kus suab rõnkuda ja kõnkuda ja kõõluda ja kualuda ja kasvõi niisammati luudebunti kua lüia, kis ep viisi ennassid mitte märkigid liiguta mitte. Neh, ja et pissikstel massakatel oleks siis kua teesekorra kasvõi liedutule aegas nõuke koht olavad, kus ep akka kole igav, kui ieskava jälle kole pitkaks kipub venima ja ep jõva äe uodata, et millal tuli ühekorra põlema pannasse. Neh, et muist raha lähäb siis sõnna ja teene ports lähäb Tillunirese. Või neh, nire kõrva ikkagid. Neh, ega siis seda raha pesema ep akata, investieritse tükkis. Et siis suab Tillunire jaares kua kõõnusta ja peesita ja laska omal ea olla. Äkist suab mõned istmed ja lavadkid viel.

Et nüid põle muud: uotab et sie paergune tali kua läbi suab ja äkist selle kevade viimseks jäeb. Ja juu siis akkab pissitassa pihta, kui mua vähe tahenen oo. Ange põle ju mõtet puhkekohtasid ehita mitte.

Nõuke uus lumekahutis mudud aas mõned inged kole täis küll. Mudud, nie, kis nautivad liikumise vuastad, nie oo rahul. Et suab viel suusata. Aga väntlava sõbrad mudud morsitlevad. Kisse lipe jäe piale ikka väntama lähäb. Pärast kondid katki ja siis oo terve kevad tuksis. Aga sahamehed ollid jälle tublid. Muhu suar oo üle kahesaa ruutkilumiteri ja just kõiki kohti tunni aga tühaks ep lükka, külavahesidkid mitte. Neh, ja ega ikka ilma vastu ep sua. Kui ikka Taevatuaet lund alla aab, siis tuleb sellega rahul olla. Ja kaugel sie päris kevad ikka änam oo.

Mineva nädali köidi muhulastel kosjas. Esimese sojaga tullid ülemoalased. Või onskid nie Werderi-rahvas nii kangest ülemoalased? Mõned tied ja tammid puruks laska ja sõuke samma suar kut Muhu.

Aga olga ete mesmuodi tahes, kole ale oo mõtelda küll, et sedaviisi nie suured vallalöövetised ää laguvadkid ju kui põle änam Eestimua pial nõukest raha, et kuolisid lahti pidada ja siis viimses ädas akatse omale uut ulualust otsima. Kus oo vallad pisemad, sial seisvad kuolid kua kenasti alles puhas. Midad läks ikka selle rehvormimisega ukka ja nüid oo käe! Aga me istume õndsate nägudega sii kahe väena ja kahe suure valla vahel ja paljast uotame käsi õieli, et kisse järgmine oo.

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge siis munuksed!

Märksõnad

Tagasi üles