JÄRELVAATA ⟩ Saaremaa volikogu arutas, kas võtta rahaline kohustus Ida-Niidu lasteaia laiendamiseks

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Copy
Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallvolikogu tänasel istungil arutatakse laenuvõtmist, maakoolide uuendatud põhimäärusi ja mitme detailplaneeringu kehtestamist. 

1. Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ muutmine III lugemine

2. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

3. Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi 2023. a otsuse nr 1-3/21 „Tornimäe Lasteaia liitmine Tornimäe Põhikooliga“ muutmine

4. Pöide Kooli põhimäärus

5. Laimjala Kooli põhimäärus

6. Mustjala Kooli põhimäärus

7. Kuressaare Linnavolikogu 24. märtsi 2016. a otsuse nr 11 „Kuressaare Linnavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

8. Kuressaare Hoolekande põhimäärus

9. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine"

10. Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimäärus

11. Hoonestusõiguse seadmise pikendamine munitsipaalmaale

12. Leedri külas Kajuaia detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

13. Kuressaare linnas Ravila tn 33 ja 37 ning Paju tn 19 ja 21 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

14. Kuressaare linnas Rohu tn 4a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

15. Lindmetsa külas Männiku detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

16. Reo külas Anna asumi detailplaneeringu kehtestamine

17. Tirbi külas Piiri detailplaneeringu kehtestamine

18. Kübassaare küla Kopli detailplaneeringu kehtestamine

19. Paaste külas Abaja kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine suletud brutopinna osas

20. Sikassaare külas Leemeti detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

21. Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

22. Informatsioon

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles