PROOVIDE VASTUSED ⟩ Tõlli-Ansi piirkonna erakaevudest leiti vähest reostust

Kuressaare proovid olid puhtad
Saarte Hääl
Copy
Kraanivesi
Kraanivesi Foto: Toomas Huik

Eelmisel neljapäeval, 14. septembril Tõlli-Ansi piirkonna seitsmest erakaevust võetud veeproovid näitasid kuues kaevus vähest mikrobioloogilist reostust. Peamiselt esines coli-laadseid baktereid, mis osutab puurkaevudesse sattuda võinud pinnaveele.

Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ütles, et ammooniumi ja nitraadi näidud veeanalüüsides olid väga madalad, mis viitab, et tegemist ei ole värske reoveest ega põllumajandusest pärineva reostusega.

"Arvestades mikrobioloogilise reostuse hulka, võib reostus pärineda puurkaevudesse sattunud pinnaveest. Keskkonnaamet on palunud kohalikul omavalitsusel teostada reovee kohtkäitluse nõuete kontrolli Tõlli-Ansi veehaarde toiteala piirkonnas ja korraldada kasutuseta uuringukaevude sulgemist. Samuti on AS Kuressaare Veevärk esitanud Keskkonnaametile tegevusplaani Tõlli-Ansi veehaarde puurkaevude seisundi uurimiseks ja parenduste tegemiseks. Oktoobri algul viiakse läbi puurkaevude konstruktsioonide kontroll, misjärel saab otsustada edasised tegevused, milleks võivad olla näiteks kaevude manteltorude vahetus või rekonstrueerimine ning vajadusel kehvas seisundis kaevude likvideerimine," täpsustas Haamer.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles