Saaremaa lasteaiad lähevad järk-järgult üle ühe õpetaja süsteemile

Saarte Hääl
Copy
Tuulte Roosi lasteaeda tahab tänavu kohta saada 25 last.
Tuulte Roosi lasteaeda tahab tänavu kohta saada 25 last. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tänasel, 12. detsembri istungil otsustas Saaremaa vallavalitsus, et lasteaedades algab üleminek ühe õpetaja ja kahe õpetajat abistava töötaja süsteemile. Praegune töökorraldus rühmades jätkub, 1+2 põhimõttest lähtutakse uute lasteaiarühmade avamisel ja töötajate vahetumisel.

Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil ütles, et üleminek ühe õpetaja süsteemile on kavandatud sujuvalt. „See tähendab, et olemasolevates lasteaiarühmades ümberkorraldusi tegema ei pea ja muudatus ei too kaasa koondamisi," selgitas Kiil. „Kui praegusest kahe õpetajaga rühmast üks õpetaja töölt lahkub, siis korraldatakse rühma töö ümber ühe õpetajaga süsteemile," lisas ta. Kaire Kiili sõnul on ka kõigis uutes avatavates lasteaiarühmades edaspidi üks õpetaja ja kaks teda abistavat töötajat.

Muudatus on tingitud nii lasteaiaõpetajate puudusest kui ka soovist ühtlustada kõigis lasteaedades palga maksmise põhimõtted ja lähtuda edaspidi üksnes õpetaja kvalifikatsioonist, mitte rühma töökorraldusest. Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga ja teistel kõrgharidusega lasteaiaõpetajatel vähemalt 90% nimetatud määrast. Seni on ühe õpetajaga rühmades olnud võimalik maksta suuremat töötasu ka magistrikraadita lasteaiaõpetajatele ehk palk on sõltunud töökorraldusest, mitte haridustasemest.

Lasteaiaõpetajatel, kellele makstakse kvalifikatsioonist kõrgemat töötasu, praegune palk säilib. Lasteaias tööle asuvate uute õpetajate töötasu lähtub edaspidi kvalifikatsioonist, sest magistriõppe läbinud õpetajal on paremad teadmised õppetegevuse juhtimisest, lastevanemate nõustamisest ja lapsest lähtuva õpikeskkonna kujundamisest. See väärtustab õpetajate asjatundlikkust ja soodustab ka lasteaiaõpetajate edasiõppimist.

Kuna lasteaiaõpetaja tööaeg on seitse tundi päevas, siis tähendab kahelt õpetajalt ühele üleminek ka seda, et rühmas tegeleb iga päev lastega üks inimene tunni võrra rohkem kui seni.

Detsembrikuu seisuga on Saaremaa vallavalitsuse hallatavates lasteaedades kokku 86 rühma. Neist 31 töötavad ühe õpetajaga, kellele lisaks on rühmas kas kaks assistenti või üks assistent ja üks õpetaja abi. 55 lasteaiarühmas on tööl kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Seni on iga rühma töökorralduse otsustanud lasteaia direktor. Riiklikult kehtestatud nõuete järgi peab lasteaiarühmas olema vähemalt üks õpetaja ja üks õpetajat abistav töötaja.

Tagasi üles