1962. aasta lõpus võeti vastu otsus moodustada endiste kalurikolhooside “Salme Kalur”, “Sõrve Kalur”, “Kaljurand” ja “Varuli Rand” põllumajandusliku osa baasil Sõrve sovhoos. 31. aastat hiljem, 1993. aasta 31. mail pandi ühismajandile punkt. Tänavu möödub sellest 31 aastat.