Endine EKRE-lane nõuab e-häälte osas kriminaaluurimist

Mehis Tulk
, toimetaja
Copy
Daniel Mereäär
Daniel Mereäär Foto: 0O9A8520

2023. aasta riigikogu valimistel kandidaadina osalenud Daniel Mereäär esitas 6. juunil Tallinna ringkonnakohtusse kaebuse, mille eesmärgiks on algatada e-häälte ebaõige lugemise kohta kriminaalmenetlus.

Kaebus puudutab e-häälte digikonteinerite kehtetuid digiallkirju ja häälte avatekstis puuduvat piirkonnakoodi, mille seadusele vastaval lugemisel tulnuks 312 181 e-häält arvestada kehtetutena. Piirkonnakoodi kohta on riigikohus kohalike valimiste kontekstis otsesõnu öelnud, et kui see kood e-häälest puudub, siis on e-hääl kehtetu. 2023. aasta riigikogu valimistel ei olnud ühelgi e-häälel kehtivat piirkonnakoodi, kuid sellegipoolest loeti hääled kehtivateks. EKRE nimekirjas kandideerinud Daniel Mereäär ei osutunud riigikokku valituks, kuid kui e-hääled oleks esinenud puuduste alusel kehtetuks tunnistatud, siis oleks ta hetkel riigikogu liige.

Mereäär esitas riigiprokuratuurile kaebuse, mis jäeti läbi vaatamata põhjusel, et ta ei ole riigiprokuratuuri hinnangul selles olukorras kannatanu. Kuna riigiprokuratuur jättis riigikogu kandidaadi kaebuses toodud sisulised küsimused vastusteta, siis esitas Mereäär 6. juunil kaebuse Tallinna ringkonnakohtule. Kaebaja loodab, et ringkonnakohus käsitleb teemat sisuliselt, mis tooks e-valimiste õiguspärasuse küsimusse rohkem selgust.

Tagasi üles