JUHTKIRI: Usalda, aga kontrolli

Foto on illustratiivne.

FOTO: pxhere.com

Kui töö vajab tegemist, aga neid, kes seda teeksid, pole kohalike seast võtta, on üks lahendus palgata vajalikud inimesed võõrtööjõu hulgast. Lihtsam aga, kui ise välismaalastest töölisi otsima hakata, on kasutada tööjõudu vahendava rendifirma teenuseid.

Kindlustunde, et kõik seadusest tulenevad nõuded on täidetud ja piiri tagant saabuvatel töötajatel dokumendid korras, annab rendiettevõttega sõlmitud leping. Ent kas alati ikka annab?

Kuressaares tegutseva elektroonikatehase Incap näitel ei pruugi kirjapandu siiski tagada, et kõike lepinguga paika pandut ka täidetakse. Avastati ju sealt haarangu käigus kolm välismaa renditöölist, kelle dokumendid polnud korras.

Kuigi renditööjõudu kasutaval ettevõttel endal pole otsest kohustust võõrtööliste dokumentide nõuetele vastavust kontrollida, on ehk mõistlik seda siiski teha. Võimalike probleemide ja mainekahju vältimiseks.

Tagasi üles