Vallaametnike palgad jäävad vahemikku 550–2700 eurot
Lisatud graafika töötajate palganumbritega!

FOTO: pxhere.com

Saaremaa valla palgaandmete kohaselt teenib ametnikest suurimat põhipalka,2700 eurot, tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu. Väikseim kuuteenistus on aga saarevahtidel Rein Lemberil ja Avo Piisal, kelle põhipalk on 550 eurot.

Pea sama palju kui Heinsalu, teenivad ka vallaarhitekt Mark Grimitliht (2650 eurot), vallasekretär Liis Juulik (2600 eurot), ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas (2500 eurot), majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk (2500 eurot), rahandusteenistuse juhataja Thea Raik (2400 eurot) ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep (2300 eurot). 

FOTO: Graafika: Anette Sannik

2000 euro suurust põhipalka teenivad ehitusinsener Mehis Kallas, keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ning ka peagi pensionile suunduv haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo Peeters.

Ülejäänud ametnike palgad jäävad alla 2000 ja mõnel üksikul juhul ka alla 1000 euro. 

Mis puudutab teenuskeskuse juhatajate palkasid, siis enim – 1500 eurot –teenib põhipalgana Valjala teenuskeskuse juht Tiit Aavik. 

1300 eurot teenivad Laimjala teenuskeskuse juht Vilmar Rei, Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter, Pihtla teenuskeskuse juht Tiit Rettau, Pöide teenuskeskuse juht Toomas Oll ja Salme teenuskeskuse juht Kalmer Poopuu.

Torgu teenuskeskuse juht Marite Ringas saab 100 eurot vähem kui teised ehk 1200 eurot kuus.

Tagasi üles