Saarlased asuvad koos lätlastega viikingiasja ajama

SALMEL: Saaremaa tuntumaid viikingiteemalisi üritusi on augustis toimuv Salme viikingilaat.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa on löönud käed Grobina linnaga Lätis, et ühiselt taotletava euroraha toel anda hoogu viikingitemaatika paremale esiletoomisele mõlema piirkonna turismiettevõtluses.

Projekti “Viikingite pärandi eksponeerimine ja tutvustamine” eestvedaja on Grobina kohalik omavalitsus, kellel oli juba viie aasta eest kontakt ja ühine tegevusplaan Salme vallaga, millest aga toona asja ei saanud. Nüüd kutsusid lätlased saarlased taas kampa, et Interreg Est-Lat programmi uus projekt esitada.

Kolme aasta pikkuse projekti eesmärk on Grobinas ja Saaremaal eksponeerida ja tutvustada viikingite ajastut ja leide, töötada välja ühine viikingite teemaline turismitoode (marsruut) ja teha sellele ühist turundust, mis toetab piirkonna positiivset kuvandit ning tuntust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Lätlased plaanivad Grobinas rajada viikingite teemalise muuseumi, välja töötada piiriülese matkaraja koos brošüüri, mobiiliäpi ja liitreaalsusprogrammiga ning panustada ühisesse turundustegevusse.

Saaremaal hakkab projekti juhtima ja koordineerim MTÜ Visit Saaremaa, mille arendusjuhi Eveli Jürissoni sõnul on projekti eesmärk tuua esile piirkonna unikaalne viikingiaega tutvustav pärand. Turismiühenduse kanda jääb projekti koordineerimine, ühiste turundustegevuste elluviimine, viikingite teemalise turismimarsruudi väljatöötamine ning temaatiliste seminaride korraldamine. Nimetatud tegevusteks nähakse projektis ette 100 000 eurot.

Vallavalitsus toetab Visit Saaremaa osalemist projektis ja on ette valmistanud vallavolikogu otsuse eelnõu 15 000-eurose rahalise kohustuse võtmiseks, et katta projekti omafinantseering.

Saaremaalt on projekti kaasatud veel Saaremaa muuseum, kellel on plaanis Salme viikingileidude näitus, MTÜ Salme Rahva Maja Selts, kes kavandab Salme laevaleide käsitlevat filmi, ja Asva Viikingite Küla, kes plaanib viikingiaja toiduala ja köögi rajamist. Nende tegevuste maksumuseks on projektis toodud kokku 102 000 eurot.

Anna-Liisa Õispuu Asva Viikingite Külast ütles, et söögiala saab olema selline, kus lisaks toidu valmistamisele on võimalik linnuseõuele rajatavas töötoas ka ise käed külge panna. “Lisaks on plaanis luua alale välinäitus, mis annaks ülevaate viikingite toidukultuurist ja traditsioonidest laiemalt. Loodetavasti saame juba 2021. aasta suvel seda kõike oma külastajatele näidata ja pakkuda,” lausus ta.

IIDNE KÕHUTÄIDE: Asval rajatavast viikingiköögist hakkab muude roogade kõrval saama ka viikingite odraputru.

FOTO: Maris Sepp

Saaremaa muuseumi programmijuht Taniel Vares tõdes, et näituse kavandatav maksumus on vahepeal täpsustunud ja paraku olulise kallinemise suunas. Aga konkreetsemalt algab ettevalmistustöö tema sõnul sügisel.

“Viikingite pärandi eksponeerimine ja tutvustamine” Saaremaa projektipartnerid

Saaremaa muuseum planeerib 2021. aastal tuua muuseumisse Salme leidude põhjal näituse. Näitus on planeeritud rändnäitusena, mida on võimalik eksponeerida nii Eestis kui ka välisriikides.

Projekti raames töötatakse välja näituse kontseptsioon, leitakse tehnilised lahendused, koostatakse vähemalt kolmes keeles infomaterjal, luuakse näitust tutvustav kataloog, valmistatakse näituse temaatikast inspireeritud meeneid, koostatakse haridusprogrammid. Näituse sisu tuleb eelkõige populaarteaduslik ja peab olema mõistetav ka erialateadmisteta külalisele. Näituse kogumaksumus on 42 000 eurot.

Asva Viikingite Küla soovib eksponeerida viikingite aegset söögikultuuri ja sellega seonduvalt planeeritakse viikingilinnusesse rajada ajastutruu toiduala koos viikingiköögi ja mekkimispaigaga. Sealjuures infotahvlid erinevates keeltes, mis tooksid ära menüüs olevate roogade taustalood, annaksid ülevaate viikingite toidukultuuri ajaloost ja eripärast, eelkõige just Saaremaaga seonduvalt. Kogumaksumus 30 000 eurot.

MTÜ Salme Rahva Maja Selts soovib teha “vlog”-stiilis umbes 20–30-minutilise populaarteadusliku videoloo Salme viikingilaevade leidudest. Filmi plaanitakse teha koos professionaalse meeskonnaga ehk režissööri, filmimeeskonna ja produtsendiga, et hiljem oleks võimalik filmi probleemideta kasutada ja levitada. Kogumaksumus 30 000 eurot.

Tagasi üles