Tasuta lasteaiakoha küsimus jõuab volikokku

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Toomas Kasemaa rahvaalgatus Saaremaa valla lastele tasuta lasteaiakoha tagamiseks jõuab volikogu ette järgmisel nädalal.

Endine maavanem Toomas Kasemaa kogus 283 inimese allkirja ja soovib juba sellel aastal muuta põhimõtteliselt Saaremaal lasteaiakoha eest tasumise korda.

Ta viitab, et nii lasteaia kohatasu suuruse määramise kui ka toidukulu hüvitamise õigus on kohalikul omavalitsusel. Saaremaal on osalustasu erinevates piirkondades 11-49 eurot kuus, lastevanemate panus toidukulu maksumusse aga keskmiselt 28,29 eurot kuus. 

Kasemaa teeb oma eelnõus ettepaneku kaotada osalustasu ja hüvitada valla poolt kõigile lastele lasteaiatoidu maksumus võrdselt ühe euro ulatuses. Saaremaal on 1510 lasteaiaealist ja lasteaiakohta vajavat last. Kasemaa arvestuste järgi oleks valla kulud kõigile tasuta alushariduse tagamiseks 460 000 eurot aastas. Kui alustada juba sel aastal, oleks kulu vallaeelarvele 244 676 eurot.

Volikogu rahanduskomisjoni esimehe Jaanus Tamkivi sõnul komisjon eelnõu esitatud kujul ei toetanud. Komisjoni seisukoht on, et ära tuleks oodata riigivõimu otsused selles küsimuses, sest riigikogu valimiste eel lubas tasuta lasteaiakohti ka Keskerakond. Sama on varem leidnud oma nõupidamisel Saaremaa vallavalitsus. 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis jagunesid eelnõu üle hääletamisel poolt- ja vastuhääled pooleks, kolm inimest jäi erapooletuks. Komisjoni juht Tiina Luks ütles, et eelnõu sisu vastu polnud kellelgi midagi, küll aga tuleb selle mõju vallaeelarvele korralikult läbi kalkuleerida ja mõelda täpselt läbi lapsevanemate edaspidine osalus kulude katmisel. 

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et lõpliku otsuse langetab volikogu järgmisel neljapäeval.

Tagasi üles