Kõrgharidusega õeks – kodusaarel õppides

Kaja Lempu.

FOTO: Erakogu

“Olgu aeg ja riigikord missugune tahes, õdesid on alati tarvis,” kinnitab Tallinna tervishoiu kõrgkooli tänavu avatava Kuressaare õpperühma koordinaator ja õppejõud Kaja Lempu. “Sügisest on Saaremaa inimestel harukordne võimalus õppida kõrgharidusega õeks oma kodusaarel.”

See, et siin ja nüüd saab õppida kõrgharidusega õeks, on Saaremaa inimeste jaoks harukordne ja suurepärane võimalus. Saab ju praegu õe eriala omandada üksnes mandril – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Sügisest siis ka Kuressaares.

Sellest võimalusest tasub kinni haarata nii neil, kes alles keskkooli lõpetavad, kui ka neil, kes soovivad oma karjäärivalikus kannapööret teha. On ju õdesid ikka tarvis: õed töötavad sanatooriumis, haiglas, aina rohkem on tarvis pereõdesid ja vaimse tervise õdesid. Üha enam teevad õed iseseisvaid vastuvõtte.

Õeõppe lõpetanul on võimalik astuda magistriõppesse nii Tallinna tervishoiu kõrgkoolis, Tartu tervishoiu kõrgkoolis kui ka Tartu ülikoolis. Magistrikraadi saab omandada neljal erialal: kliiniline õendus, terviseõendus, intensiivõendus ja vaimse tervise õendus.

Sellest võimalusest tasub kinni haarata nii neil, kes alles keskkooli lõpetavad, kui ka neil, kes soovivad oma karjäärivalikus kannapööret teha.

Avatavasse Kuressaare õpperühma võtame vastu 30 inimest. Õppida soovijate vanusele ega soole me piirangut ei sea. Jah – ka teie, mehed, olete väga oodatud. Sobib ju õeamet hästi ka meestele. On väga palju valdkondi, kus õena peaksidki töötama ka mehed: kiirabi, haigla erakorralise meditsiini osakond, anestesioloogia.

Kõigist Kuressaare õpperühma vastuvõetud õppuritest saavad Tallinna tervishoiu kõrgkooli tudengid – siinne õppekava on samasugune nagu TTK-l Tallinnas. Õppetöö kestab kolm ja pool aastat ning on üliõpilastele tasuta.

Õppida saab töö kõrvalt

Kümnepäevaste tsüklitena toimuv õppetöö võimaldab õppida ka töö kõrvalt. Samas on iseseisva õppetöö maht väga suur ning nõuab pühendumist ja järjepidevust. Palju on ka rühmatööd.

Õppetöö toimub enamasti Kuressaares – selleks valmib haiglas spetsiaalne õppeklass.

Spetsiifilisi valdkondi käsitlevad tsüklid viiakse aga läbi Tallinnas. Sõja- ja katastroofimeditsiini käsitlev õppetsükkel toimub Tartus kõrgemas sõjakoolis ning Saaremaa tudengid majutatakse selleks ajaks sõjakooli kasarmusse. Ise selle õppe läbinuna võin kinnitada – see oli vahva kogemus, mis andis mulle palju juurde!

Huvi võimaluse vastu Saaremaal õe erialal kõrgharidus omandada on suur. Oma dokumendid on juba esitanud pea paarkümmend inimest, ent vastuvõtt alles kestab. Avaldusi saab esitada Tallinna tervishoiu kõrgkooli kodulehel www.ttk.ee, oma isikuandmed aga edastada kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemis SAIS ööpäevaringselt kuni 28. juunini. Kohapeal tuleb dokumendid esitada vaid siis, kui vajalikud andmed SAIS-is puuduvad.

Kuressaare haiglas võtame tudengiks soovijate dokumente vastu 25. juunil kell 10–16.

Iga kandidaadi puhul võetakse arvesse lõputunnistuse ainete – füüsika, keemia, eesti keele, B-võõrkeele ja matemaatika – keskmist hinnet. Samuti tuleb tudengiks soovijail teha vastuvõtutest, millega hinnatakse õeks soovija funktsionaalse lugemise oskust ning õigekirja- ja üldkeele sõnavara kasutamise oskust. 

Vestlus suure kaaluga

Kõige suurema kaaluga on aga vastuvõtuvestlus, mis annab hindajatele ülevaate tudengiks pürgija õpimotivatsioonist, kutseala tundmisest, suhtlemisoskusest, eetilistest hoiakutest ja valmisolekust õppetööks. Vestlused toimuvad Tallinnas 3.–7. juulini.

Dokumentidest tuleb esitada keskharidust või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument koos hinnetelehega, ID-kaart või pass ning nime muutmist tõendav dokument juhul, kui näiteks abielludes on võetud uus nimi. Kui lõputunnistus on võõrkeelne, peab sellest olema notariaalselt kinnitatud tõlke originaaldokument.

Need, kes lõpetasid keskkooli pärast 2004. aastat, leiavad oma haridust tõendavad dokumendid portaalist www.riik.ee. Varemlõpetanud, kelle dokumendid on üksnes paberkandjal, saavad need tuua 25. juunil kohapeale, Kuressaare haiglasse.

Kooliaasta Kuressaares algab aktusega 4. septembril, õppetöö läheb lahti 9. septembril.

Kui tunned, et õetöö on see, mida teha soovid, tule õppima!

Tagasi üles