Lasteaed vallavalitsuses

FOTO: freepik.com

“Suhteliselt lihtsast asjast on tõusnud järsku suur probleem lihtsalt seetõttu, et otsuse ja korralduse tegija(d) ei võtnud vaevaks oma tööd lõpule viia,” kirjutab Orissaare elanik Mati Pallasma vastuseks Saaremaa ametnike selgitusele aadresside muutmisega kaasnenud segaduse kohta.

4. juunil ilmus Saarte Hääles minu arvamusavaldus “Kui teed, tee lõpuni”. Tuletasin selles vallavalitsusele meelde, et nende poolt 18.09.2018 korraldusega Orissaares omaette tänavaks nimetatud umbteejupikese viiele kortermajale pole tänaseni paigaldatud ei uusi tänavasilte ega majanumbreid. 

Asi pole norimises numbrite puudumise pärast, vaid nende puudumisest tekkinud segadustes.

Muude ettepanekute seas palusin vallavalitsusel mitte hakata koostama õigustust oma tegemata tööle, vaid viia töö lõpule, st sildid-numbrid paika panna.

Tegutsemise asemel ilmus 8. juuni lehes vastukaja vallavalitsuse ametnikelt, millest selgub, et mingit reaalset tegevust sellelt institutsioonilt lähemas tulevikus, kui üldse, loota pole. 

Kui igaüks hakkaks Google`is suvaliselt aadresse parandama, tuleks välja täielik anarhia.

Tsiteerin vallavalitsuse kolme (!) maakorraldusspetsialisti ühisarvamust: “... praegu on Saaremaa vallavalitsusel ühtselt sätestamata, kuidas pärast aadresside muutmist viitade ja numbrite paigaldamine korraldatakse. Püüame lähiajal regulatsiooni välja töötada ja vältida sarnaseid olukordi... “

See oli kolme spetsialisti aus ülestunnistus tegemata tööst. Kui palju neid sellise tiitliga asjamehi seal veel on ja mida nad kõik teevad, jumal teab. Kõnealune otsus võeti vastu üheksa kuud tagasi, vaevalt et see oli esimene ja kindlasti mitte viimane, kuid kuidas sellised otsused täitmisele pöörata, pole tänaseni teada.

Paremad polnud ka samas vastukajas toodud maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja  selgitused. Üks neist: “Üks segaduste põhjus tundub olevat maja silt. Kas sildi peab vahetama omavalitsus või maja omanik, sõltub valla sisemisest otsusest (nt heakorra eeskirjad vmt).” Hea vähemalt, et ametnik sai aru, milles küsimus, aga miks seda otsust siis siiani tehtud pole ja mis pistmist on aadressil heakorraga?

Teine selgitus: “Kui avastate Google`i kaardilt vale aadressi, saab sellekohase teate saata Google Maps`i menüüs avaneva tagasiside vormi kaudu.” Kulla inimene, kui keegi otsib Google`ist minu uut aadressi ja seda sealt ei leia, siis pole tegemist vale aadressiga, vaid aadressi puudumisega. 

Parandusi sisse viima peaksid ametiisikud ja teie ametinimetus viitab sellele, et siin saarel peaksite seda tegema teie. Kui igaüks hakkaks Google`is suvaliselt aadresse parandama, tuleks välja täielik anarhia. Ka selle peene nimetusega ametniku ülejäänud jutt on ehe näide bürokraadi “kaelast-ära-taktikast” (seadmete tühjad akud jne).

Suhteliselt lihtsast asjast on tõusnud järsku suur probleem lihtsalt seetõttu, et otsuse ja korralduse tegija(d) ei võtnud vaevaks oma tööd lõpule viia. 

Otsustamata jäi, mida tuleks teha otsuse rakendumiseks, määramata jäid nende tööde täideviijad (kes kuhu teatab, kes tellib sildid, kes paneb paika, kes kontrollib jne). 

Kas tegemist oli lihtsalt ametniku (ametnike) hooletusega, mõtlemisvõime puudusega või tema (nende) kompetentsitasand ei vasta ametikohale, jäägu kellegi teise otsustada.

Tagasi üles