Kodulinna Lokaal sai tuleohutuse eest kiita

Kodulinna Lokaal

FOTO: facebook.com

Päästekeskuse inspektorid tuvastasid, et vaid üks kaheksast kontrollitud Kuressaare meelelahutuskohast oli tuleohutuse seisukohalt korras. 

“Positiivne näide on Kodulinna lokaal, teistel on turvalisuse osas veel arenguruumi,” ütles ohutusjärelevalve büroo peainspektor Georg Kalde

Kaheksa ülejäänud asutust ei olnud ohutusnõuetest korrektselt kinni pidanud ja nende suhtes alustati väärteomenetlust. Põhilised rikkumised nendes ettevõtetes olid eva-

kuatsiooniteedel erinevate esemete ladustamine, puudulik tulekustutite hulk ja puudulik evakuatsiooniteede märgistus.  

Põlengu korral on tähtsaim hoonest turvaliselt väljuda ning kõikvõimalikud väljumist takistavad esemed koridorides ja trepikodades ei võimalda kiiret ja ohutut väljumist. Turvaline ja ohutu keskkond peaks olema kõigi ühine eesmärk ja huvi, selgitas Kalde.

Tagasi üles