Idee: ühesuunalised tänavad annaks 400 parkimiskohta

Parkivad autod.

FOTO: Freepik

Saaremaa vallavalitsuses on visandatud idee ühesuunaliste tänavate süsteemist Kuressaares, millega tekiks tänavaservades 400 parkimiskohta.

Vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et tegu on siiski vaid ideega, millega edasiliikumine nõuaks kindlasti põhjalikke arutelusid liikluskomisjonis, politseiga, ettevõtjatega ja loomulikult kogukondadega nende tänavate ääres.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht lisas, et vallavalitsuse soov on anda tänaval jalakäijatele, jalgratturitele ja teistele kergliiklejatele vähemalt sama palju ruumi kui autodele. 

“Samuti kaalub vald parkimist lahendada ja selgemalt organiseerida ka tänavatel, et ajalooliselt hoonete ja haljastuse jaoks ettenähtud krundid oleks ka tulevikus sama otstarbega sisustatud. Vallal on Kuressaares üle 100 hektari tänavamaad, mida tuleb mõtestada ja sobival hetkel ka avalikku arutellu tuua,” lausus ta.

Kuressaare parkimiskohtade puudus on viimasel ajal järjest aktuaalsemaks muutunud. Eilses Saarte Hääles kirjutasime, et defitsiit on tekkinud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks kasvas pärast valdade ühinemist märgatavalt Kuressaares tööl käivate ametnike arv. 

Teiseks lõpetati aasta eest kevadel seoses ehitustöödega kesklinnas sealsetel tänavatel parkimine.

Kartuses, et Kuressaare bussijaama juures asuva eramaa omanik Saare Kinnisvara sulgeb avaliku parklana kasutuses oleva kinnistu, korraldas vallavalitsus uue parkla leidmiseks avaliku vähempakkumise. Selle võitis Garnisoni 15 kinnistu omanik. 

Saaremaa kaubamaja juurde parkimismaja ehitamist või sealse eraparkla valla raha eest avalikuks muutmist pakkunud Saaremaa tarbijate ühistu esitas aga konkursi korralduse peale vaide. Samuti kaalub STÜ kaubamaja parkla tasuta kasutamiseks sulgemist, mis suurendab parkimiskohtade defitsiiti veelgi.

Tagasi üles