Leisi veevärgi arendamine jääb Sõmera arvelt soiku

Ain Lember
, Toimetaja
Copy
Vesi
Vesi Foto: unsplash.com

Leisi osavallakogus tekitab arusaamatust asjaolu, et Saaremaa valla eelarvestrateegiast on välja jäänud Leisi veevärgi väljaehitamine.

Leisi osavallakogu esimees Liina Saar viitas, et samal ajal kui valdade ühinemislepingus sätestatud Leisi veevärgi väljaehitamine jääb tegemata, on eelarvestrateegiasse lisatud Sõmera veesüsteemide ümberehitamine, mida valdade liitumislepingus polnud. Sõmera veevärgi rekonstrueerimiseks plaanitakse eelarvestrateegia seletuskirja kohaselt küsida toetust ka KIK-i meetmest.

Jüri Linde
Jüri Linde Foto: Saarte Hääl

Saaremaa abivallavanema Jüri Linde sõnul ei ole KIK-ist praegu kahjuks võimalik toetust küsida ei Leisi, Sõmerale ega ka mujale. Sõmera ja Leisi juhtumid on Linde hinnangul täiesti erinevad ja Sõmera puhul on tegemist nn hädaolukorraga. 

Praegu pakub osale Sõmera piirkonnale vee- ja kanalisatsiooniteenust AS Hoolekandeteenused, kes on aga oma tegevust seal peagi lõpetamas. "Kahjuks on nende hallatav torustik kehvas seisus ja amortiseerunud, mida ei ole mõtet meil üle võtta ja seetõttu tuleb seal kiiremas korras leida lahendus, et elamud, kes täna Hoolekandeteenusest vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kasutavad, ei jääks pärast SA teenuse osutamise lõppemist teenustest ilma," selgitas Linde.

Kahjuks on nende hallatav torustik kehvas seisus ja amortiseerunud." - Jüri Linde

Saaremaa Halduse peaspetsialist Leisi teenuskeskuses Jaak Grepp on Saarte Häälele öelnud, et 80 protsenti Leisi alevikust on veevärgita. Reovee käitlemiseks kasutatakse kogumismahuteid, septikuid ja biopuhasteid, osa lasevad aga solgi otse maa sisse. 

Leisi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026 näeb ette liitumisvõimaluse vee ja kanalisatsiooniga 32-le eramuga kinnistule, kahele kauplusele, autoteenindusettevõttele ja toitlustuskohale. 

Trassidega saanuksid liituda ka päästekomando, baptisti palvemaja ja laadaplatsi kinnistud. Praeguse seisuga jäävad kõik Leisi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas loetletud tööd tegemata.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles