Mispärast ei räägita valla arengukavas põllumajandusest?

Saarte Hääl
Copy
Kristiina Maripuu.
Kristiina Maripuu. Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni liige Aarne Vainokivi püstitas komisjoni viimasel koosolekul küsimuse, miks ei käsitle valla arengukava eraldi põllumajandust.

Saaremaa valla abivallavanem Kristiina Maripuu:

Möödunud aastal koostatud Saaremaa valla arengukavas 2019–2030 on põllumajandust nimetatud ettevõtluskeskkonna ja majanduse ning taristu ja keskkonna peatükkides. Arvestades, et valla arengukava on küllalt suure üldistusastmega ja põllumajandus on üks ettevõtlusharudest, on täpsem käsitlus siiski valdkondliku arengukava teema. Põllumajandust käsitleb ka koostatav ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava. 

Valla arengukava ülevaatamise ja muutmise käigus põllumajanduse osas ühtki ettepanekut ei esitatud, küll aga arutlesime selle üle ehitus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul. Samal koosolekul oli juttu ka sellest, et volikogu on nüüdseks algatanud üheksa valdkondliku arengukava koostamise (ettevõtluskeskkond ja innovatsioon, lastekaitse ja sotsiaalhoolekanne, ühisveevärk ja -kanalisatsioon, transport, sadamad, haridus, kultuur, siseturvalisus, sport) ja valdkondi, mis vajaksid oma arengukava, on veel.

Tagasi üles