LIHTNE KÜSIMUS: Poollooduslikud kooslused

Vanad, inimtegevusest puutumata metsaalad on omapärased kooslused linnastunud Euroopas.

FOTO: Gert-Jan van Duinen, Hollandi teadlane

Kuidas plaanib riik saavutada eesmärki taastada 2020. aastaks 45 000 ha poollooduslikke kooslusi?

Vastab keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Eleri Pulk: 

Looduskaitse arengukavas aastani 2020 ja poollooduslike koosluste tegevuskavas aastateks 2014–2020 on tõesti seatud eesmärgiks tagada regulaarne hooldamine 45 000 hektaril. 

Praegu on poollooduslikke kooslusi kaitstavatel aladel taastamises ja hooldamises kokku 38 000 hektarit. Keskkonnaministeerium peab poollooduslike koosluste majandamist väga oluliseks, sest need kooslused on elurikkuse tähtsad tuumikalad põllumajandusmaastikul. 

Seepärast otsime lisavõimalusi poollooduslike koosluste taastamise toetamiseks eramaadel.

KOMMENTAAR

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm: 

Looduskaitse arengukava kohaselt vajab Eestis kaitstavatel aladel säilitamist umbes 60 000 ha erinevaid poollooduslikke kooslusi, millest aastaks 2020 tuleb tagada regulaarne hooldus vähemalt 45 000 hektaril. 2018. a määrati PLK hooldamise toetust kokku 29 679 hektarile, 2019 tõusis vastav pindala veidi üle 31 000 ha. 

Seega, looduskaitse arengukavas seatud eesmärgi, 45 000 ha hooldatava PLK saavutamine järgmise 2,5 kuu jooksul on täiesti ebareaalne, nagu ka maaelu arengukava mõnevõrra väiksemate ambitsioonide (40 000 ha) saavutamine.

Tagasi üles